Søk:

Verktøylinje

NIB signerer lån for ny Norturafabrikk på hvitt kjøtt

(Oslo, 19.12.14) Gode miljø- og klimaeffekter av Norturas nye slakteri- og foredlingsfabrikk på Hærland i Østfold har ført til at Den nordiske investeringsbank (NIB) og Nortura SA har inngått en ny låneavtale med ti års lånetid på NOK 330 millioner for å finansiere slakteri- og foredlingsfabrikken.

Den nye fabrikken startet virksomheten i desember 2014 og vil være i full drift fra juni 2015. Nortura reduserer kapasiteten på sitt anlegg ved Elverum og legger ned et annet anlegg i Rakkestad.

Nortura forventer at investeringen og omorganiseringen skal bidra til å redusere det årlige energiforbruket med nærmere 30 %. Varmegjenvinning i det nye slakteriet skal utnytte spillvarmen fra kjøleprosessene til å varme opp lokalene og varmtvann, og den nye slakteristrukturen forventes å redusere utslipp fra transport.

Det nye slakteri - og foredlingsfabrikken blir et av de mest moderne prosesseringsanlegg for hvitt kjøtt i Europa. Fabrikken gjør at Nortura kan optimalisere sin produksjonseffektivitet betydelig innen hvitt kjøtt.

 

Nortura er Norges ledende aktør innen kjøtt og egg. Konsernet er organisert som et samvirke eid av 18 000 norske bønder og har 5 600 ansatte i 28 kommuner.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.