Søk:

Verktøylinje

Norilia styrker sin virksomhet i Scapo

(Oslo, 08.01.14) Norturas heleide selskap, Norilia, styrker sin virksomhet internasjonalt gjennom datterselskapet, Scapo.

Scapo slår seg sammen med det velrennomert svensk familiefirma Transhud. De har drevet med foredling og salg av dyrehud i flere 10 år. Nå selger eieren, Per Robert Bachrach, hud og skinnvirksomheten til det Norilia-eide selskapet Scapo. Bachrach skal selv jobbe videre i Scapo.

- Dette styrker virksomheten vår i den satsningen vi har gjort gjennom Scapo, og det vil styrke vår internasjonale virksomhet. Kjøpet av Transhud vil gi oss en tilvekst på om lag 40 millioner i året, sier administrerende direktør i Norilia og styreleder i Scapo, Morten Sollerud.

Scapo, som eies av Nortura sitt heleide selskap Norilia, startet i fjor opp selskapet Swedehide sammen med svenske Wasa Frost, som skal drive med innkjøp av huder og skinn fra svenske slakterier. Kjøpet av Transhud blir en ytterligere forsterkning av Scapo i det svenske markedet, i tillegg til internasjonalt. Norilia er et heleid datterselskap av Nortura.