Søk:

Verktøylinje

Nortura fjerner store mengder salt fra pålegg og pølser

(Oslo, 04.06.14) Helsedirektoratets arbeid med å få ned inntak av sukker, fett og salt støttes fullt ut av Nortura. – Vi støtter helseministerens utspill denne uken. I tillegg er det viktig å sette fokus på de andre parameterne rundt kosthold, nemlig dyrehelse og lavt antibiotikaforbruk, høy dyrevelferd og bærekraftig matproduksjon, sier konsernsjef i Nortura, Arne Kristian Kolberg.

Arne Kristian Kolberg

Å redusere inntak av salt i nordmenns kosthold er et tiltak Helsedirektoratet nå vil sette stort fokus på. Nortura har jobbet med dette lenge og ønsker å bidra til at inntaket av salt i befolkningen går ned til det nivået myndighetene har satt som mål. Nortura ligger i dag under kravene til Nøkkelhullet på de aller fleste produkter og råvarer.

Det Nortura har gjort er å fjerne totalt natrium i pølser og pålegg tilsvarende 312 tonn salt. Natrium er den komponenten i saltet som kan forårsake helseutfordringer som for eksempel høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer.

– Vi har noen produkter igjen, og de jobber vi aktivt med å redusere innhold av natrium. Vi vil over tid redusere innholdet av salt i egne produkter ytterligere og så mye som mulig samtidig som smak og konsistens opprettholdes. Vi tror på en gradvis reduksjon, slik at flest mulig blir vant med at produktene smaker mindre salt. På den måten slipper vi også at folk tilsetter bordsalt fordi maten ikke smaker som den pleier, sier konsernsjef i Nortura, Arne Kristian Kolberg.

Redusert salt i pølser og pålegg
Nortura har i år redusert innholdet av salt i pølser med 20 prosent. På pålegg er innhold av salt redusert med 30 prosent. Samtidig jobbes det kontinuerlig med å lage produkter som tar hensyn til både smak og helsemessige utfordringer.

Nortura har utviklet en egen modell for arbeidet med kosthold og folkehelse, Norturamodellen. Her beskrives åpne verdikjeder, ernæring, dyrehelse og antibiotikabruk, dyrevelferd, trygg industriell produksjon og en bærekraftig matproduksjon som viktige parametere for å ha et helhetlig fokus på folkehelse og kosthold.

– I Norge har vi det minste forbruk av antibiotika i verden. Her i landet brukes det en prosent antibiotika i forhold til Italia, og ti prosent av bruken i Storbritannia. Det fokuset vi har i dette landet på trygg mat og god dyrevelferd og dyrehelse, omfatter alle forhold som er av betydning for samfunnets og forbrukernes tillit til norsk mat og norske kjøttprodukter. At det i tillegg er et viktig og stort fokus på å få ned inntak av sukker, salt og fett vil gjøre at vi kan påvirke folkehelsen i stor grad, sier Kolberg.

 

Nortura SA
Nortura er en av landets ledende matvarebedrifter og det største merkevarehuset innen kjøtt- og eggprodukter. Konsernet er privat eiet av norske bønder som også er leverandører og råvareprodusenter. Vi har virksomhet 35 steder i Norge, og henter kjøtt og egg fra bønder i alle fylker og kommuner over hele Norge. Våre merkevarer er Gilde, Prior, Eldhus, Thulefjord, Joika og Terina. I tillegg har Nortura en betydelig produksjon av EMV-produkter til dagligvarehandelen. Nortura leverer egg og kjøtt til norske restauranter, storkjøkken, kiosker og bensinstasjoner. Samtidig er vi en stor leverandør av råvarer til matvareindustrien. Med 5.600 årsverk og datterselskaper i inn- og utlandet, omsatte Nortura i 2013 for 20,6 milliarder kroner og hadde et resultat før skatt på 210 mnok.