Nortura flytter fra Bergen, Trondheim og Lillehammer

(Oslo, 24.03.15) Norturas konsernstyre har vedtatt å flytte aktiviteten fra de tre anleggene i tråd med konsernsjefens forslag. Medarbeidere i Trondheim og Lillehammer vil få tilbud om jobb på naboanleggene.

Nortura LillehammerKonsernsjef Arne Kristian Kolberg foreslo i februar å flytte produksjonen ved Nortura Lillehammer til Nortura Rudshøgda.

Det er totalt 124 fast ansatte på anlegget og samtlige av disse vil få tilbud om jobb når aktiviteten flyttes til Rudshøgda. Flyttingen vil skje i løpet av 2017.

Også de rundt 100 medarbeiderne (74 årsverk) ved Nortura Trondheim vil få tilbud om jobb når ekspedisjonen flyttes til Nortura Malvik høsten 2016.

– Vi er glade for at vi klarer å unngå at medarbeiderne på disse stedene blir satt i omstilling, sier styreleder Sveinung Svebestad. – Nortura Malvik og Nortura Rudshøgda er kun noen få mil unna, så dette bør være en god løsning for både bedriften og medarbeiderne, sier Svebestad.

For de 54 berørte medarbeidere ved ekspedisjonen i Bergen, begynner arbeidet med å finne andre løsninger, enten innenfor eller utenfor konsernet. Styret har vedtatt konsernsjefens forslag om å flytte ekspedisjonen til Nortura Forus på nyåret 2016.  Det blir behov for 30 nye medarbeidere på Forus.

– Vi har heldigvis god erfaring med omstilling i Nortura og har klart å hjelpe 9 av 10 over i nytt arbeid. Det skal vi gjøre alt for å få til i Bergen også, sier Svebestad.

Bakgrunnen for flyttingen er leieavtaler som går ut for de to ekspedisjonene, og en overkapasitet på produksjon i Nortura.

– Nortura er nødt til å sikre god lønnsomhet og konkurransekraft hvis vi skal være med i norsk matproduksjon framover. Det skylder vi bonden. Derfor går vi gjennom hele vår struktur for å unngå overkapasitet og sikre at vi har fremtidsrettede løsninger, riktig teknologi og riktig kompetanse på fabrikkene vår, sier Svebestad.