Søk:

Verktøylinje

Nortura ønsker gjennomgang velkommen

(Oslo 15.01.14) Nortura ser frem til en gjennomgang av markedsreguleringsordningene.

Mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug klargjorde i dag hvordan deler av prosessen med gjennomgang av markedsreguleringsordningene blir. Gjennomgangen ble varslet allerede i høst, i forbindelse med Regjeringens tiltredelseserklæring.

Det er bred enighet blant både næringsaktører og politikere om at markedsregulering er en viktig forutsetning i norsk matvareproduksjon.

– Dette er en viktig ordning og en forutsetning for bred og volumbasert matvareproduksjon i Norge. Derfor er det riktig å gjennomgå ordningen slik at vi sikrer at den er i takt med dagens og fremtidens behov og krav, sier konserndirektør Kjell S. Rakkenes.

Nortura vil bidra til både en bred debatt og at ordningen som har vært en av bærebjelkene i norsk landbrukspolitikk blir belyst fra alle sider.

– Ordningen har til tider vært omstridt men er verdsatt. Det er bred enighet om at den er et gode for landbruket, nasjonal matproduksjon og matvaresikkerheten i Norge. En gjennomgang vil forhåpentlig fjerne myter og forbedre en god ordning ytterligere, sier Rakkenes.