Søk:

Verktøylinje

Ny struktur skal gi vekst for Nortura

(Oslo, 20.03.14) Forenklet fabrikkstruktur, spesialisering av produksjon og framtidsrettet teknologi skal gi vekst for Nortura. Arbeidet med konkrete endringer går videre.

Nortura har de siste månedene vurdert hvordan en ny og framtidsrettet industriell struktur for rødt kjøtt (svin, småfe, storfe) skal være. I mulighetsstudien som er lagt frem er det kartlagt flere alternative modeller for en mer effektiv industristruktur.  

– Vi har behov for en industristruktur som flytter Nortura inn i fremtiden. Men industristrukturen vår er kompleks og vi må være sikre på hvilken effekt endringer vil gi, før vi treffer beslutninger. Derfor må vi gå i gang med detaljutredninger av det vi tror er riktig, før vi treffer beslutninger, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Raske endringer i produksjon og produktportefølje vil i stadig større grad bli hverdagen for fabrikkene framover, i tråd med krav fra kunder og forbrukere. Riktig teknologi er dermed avgjørende for å skape lønnsomhet for de foredlede produktene.

– Vi har behov for at fabrikkene kan produsere både korte og lange produksjonsserier på en lønnsom måte. Vi må derfor gjøre kloke investeringer i riktig teknologi for å sikre vekst framover. Nye distribusjonsløsninger krever også en endret ekspedisjonsstruktur, sier Kolberg.

Videre arbeid
Konsernsjefen tror det er riktig å samle foredlingsaktivitet til færre fabrikker. Han vil derfor utrede å flytte aktiviteten på Nortura Lillehammer til andre foredlingsanlegg. Nortura Lillehammer produserer i dag hamburgere, hermetikk, ferdigmat og grillede fjørfeprodukter. Det er tidligere besluttet at Nortura Hærland overtar grilling av kylling fra Lillehammer neste år, noe som vil utgjøre omtrent 40 prosent av aktiviteten.  

Mulighetsstudien viser også at det er mulig å klare seg med færre slaktelinjer på Østlandet enn Nortura har i dag. Konsernsjefen ønsker derfor å se videre på om småfelinja på Rudshøgda og storfelinja i Tønsberg bør flyttes til andre fabrikker. Aktiviteten på Nortura Gol og Nortura Otta videreføres.

Arbeidet viser også at det kan være fornuftig å samle ekspedisjonene på Østlandet, og flytte ekspedisjonen ved Nortura Sarpsborg til Nortura Tønsberg. Konsernsjefen vil også utrede en mulig flytting av ekspedisjonen i Trondheim til Nortura Malvik – samt vurdere ekspedisjonene i Bergen og Harstad.

Reguleringsarbeid på Forus
Det pågår et reguleringsarbeid på Forus-området i Rogaland, og det kan bety at det er riktig å flytte Norturas virksomhet fra området. Konsernsjefen ønsker noe mer tid for å se på ulike muligheter for sørvest, knyttet til fabrikkene i Sandeid, Forus og Egersund. En detaljutredning vil starte opp i september. 

Samtlige utredninger (med unntak av utredningen i sørvest) skal ferdigstilles i løpet av 2014. Det er deretter opp til konsernstyret å treffe endelige vedtak.  

 

Om Nortura
Nortura er en av landets ledende matvarebedrifter og det største merkevarehuset innen kjøtt- og eggprodukter. Konsernet er privat eiet av norske bønder som også er leverandører og råvareprodusenter. Vi har virksomhet 35 steder i Norge, og henter kjøtt og egg fra bønder i alle fylker og kommuner over hele Norge. Våre merkevarer er Gilde, Prior, Eldhus, Thulefjord, Joika og Terina. I tillegg har Nortura en betydelig produksjon av EMV-produkter til dagligvarehandelen. Nortura leverer egg og kjøtt til norske restauranter, storkjøkken, kiosker og bensinstasjoner. Samtidig er vi en stor leverandør av råvarer til matvareindustrien. Med 5.600 årsverk og datterselskaper i inn- og utlandet, omsatte Nortura i 2013 for 20,6 milliarder kroner og hadde et resultat før skatt på 210 mnok