Økt pågang av storfeslakt til Nortura

(02.08.18) Nortura opplever økt innmelding og slakting av storfe, det varierer en del fra uke til uke, og landsdeler, men slakteriene klarer fint å håndtere dette foreløpig. Først over ferien vil vi kunne si noe mer eksakt rundt økningen.

Storfe på beite

– Det viktigste for oss nå er å være gode rådgivere og støttespillere for bonden, samt legge logistikken til rette på slakteriene. Det er ferietid og vi har måttet kalle inn noe ekstra mannskaper, men vi opplever stor dugnadsånd og solidaritet i hele landbruksfamilien nå, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar, Ellen Flø Skagen.

Norturas rådgivere har de siste ukene gjennomført møter over hele Østlandet, felles mål i landbruket er å undersøke alle andre muligheter før man velger å sende dyr til slakt.

– Vi må nå legge storfeslakt på reguleringslager, og så lenge vi gjør det mener vi det er feil å stimulere til import, noe også myndighetene har hatt til følge. Vi håper nå at både forbruker og handelen støtter oppom norsk storfekjøtt i den situasjonen vi er i, sier Flø Skagen.

Som følge av varslingen fra Nortura som er markedsregulator for kjøtt, har myndighetene avsluttet tollnedsettelsen fra og med 17. juli - tre uker tidligere enn planlagt.

– Når det gjelder på litt lenger sikt er det vanskelig å si noe sikkert om hvordan dette vil påvirke situasjonen for norsk storfekjøtt. Vi kommer til å ha mer enn nok på kort sikt, men hvor hardt dette vil gå utover norsk storfekjøttproduksjon på lang og mellomlang sikt når mange tar ned produksjonen, er det for tidlig å spekulere om nå, sier Flø Skagen.
 

Råd og informasjon

Se informasjon som er lagt ut på våre nettsider, eller sendt ut på e-post med fôrplaner og råd. Næringa står sammen med bondeorganisasjonene i denne spesielle situasjonen, og det er mye informasjon tilgjengelig på ulike sider. 

Vi minner om vårt budskap er fortsatt:

  • Reduksjon av besetning får stor økonomisk konsekvens på kort og spesielt på lang sikt.
  • Det er mulig å redusere forbruket av grovfôr betydelig
  • Minimalisere andelen grovfor i fôrrasjonen og kompensere med kraftfôr
  • Benytte halm som grovfôr
  • Endringer i driftsopplegget ved f.eks. slakte yngre dyr med lavere slaktevekter