Olav Håkon Ulfsnes foreslås som nytt styremedlem i Nortura

(09.03.18) Valgkomiteen i Nortura innstiller Olav Håkon Ulfsnes som nytt styremedlem etter at Oddveig Gikling Bjørnå trekker sitt kandidatur.

Gikling Bjørnå er for tiden sjukmeldt, men var innstilt av valgkomiteen for en ny periode i styret i Nortura. Hun gav imidlertid beskjed i forrige uke om at hun likevel trekker seg som kandidat.   

– Årsaken til at jeg nå trekker mitt kandidatur til styret i Nortura, er at jeg etter at valgkomiteens innstilling var klar, fikk beskjed om at det også var nødvendig med strålebehandling av den kreftsykdommen jeg fikk påvist i fjor. Både jeg og Nortura er nå best tjent med at en ny kandidat kan ha 100 prosent fokus på styrejobben, mens jeg fullt og helt kan konsentrere meg om å bli frisk og bruke den tiden som trengs, sier Oddveig Gikling Bjørnå.

– Jeg beklager at Oddveig trekker seg, men i den situasjonen hun er i skjønner jeg det, og har stor respekt for den beslutningen hun har tatt. Hun skal nå bruke tida på å komme i form igjen etter en tøff behandlingsperiode, og jeg er sikker på at Oddveig kommer vi til å se i nye posisjoner i framtida, sier leder i valgkomiteen Arne Magnus Aasen.           

Olav Håkon UlfsnesOlav Håkon Ulfsnes, som nå foreslås som Gikling Bjørnå sin etterfølger, er 48 år og melk- og kjøttprodusent fra Aure i Møre og Romsdal.

Han er i dag nestleder i Region Midt, men har opp gjennom årene hatt verv i flere organisasjoner og i politikken.

Ulfsnes var blant annet styreleder i Nordmøre og Romsdal Felleskjøp fra 2011 til fusjonen med FK-Agri i 2015.

– Med Ulfsnes sin bakgrunn og erfaring mener vi at vi har funnet rett kandidat til å overta etter Gikling Bjørnå, og at han er en person som kan bidra inn i styret med nyttig kompetanse, sier Arne Magnus Aasen.

For mer informasjon, kontakt:
Leder valgkomiteen Arne Magnus Aasen – tlf. 480 43 584


Valgkomiteens innstilling til Årsmøtet i Nortura - Lillestrøm 10. og 11 april 2018

1.

Valg av leder i styret for 1 år

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Trine Hasvang Vaag

Trine Hasvang Vaag

Midt

Midt

2.

Valg av 4 styremedlemmer for 2 år

 

1

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Jan Erik Fløtre

Jan Erik Fløtre

Vest

Vest

2

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Inger Lise Aarrestad Rettedal

Inger Lise Aarrestad Rettedal

Agro

Agro

3

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Johan Narum

Johan Narum

Innlandet

Innlandet

4

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Oddveig Gikling Bjørnå

Olav Håkon Ulfsnes

Midt

Midt

Medlemmer av styret på valg i 2019

 

Merethe Sund

Nord

 

Jon Lilleslett

Øst

 

Per Heringstad

Innlandet

 

Bente Roer

Øst

3.

Valg av nestleder i styret for 1 år

 

Nåværende nestleder:

Valgkomiteen foreslår:

Per Heringstad

Per Heringstad

Innlandet

Innlandet

4.

Valg av 4 vararepresentanter til styret for 1 år, i nummerorden

 

1

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Sigmund Rangen

Sigmund Rangen

Agro

Agro

 

2

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Helene Sejersted Bødtker

Helene Sejersted Bødtker

Vest

Vest

 

3

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Endre Østbø

Endre Østbø

Nord

Nord

 

4

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Hanne Guåker

Hanne Guåker

Innlandet

Innlandet

5.

Valg av ordfører for årsmøtet for 1 år

           

Nåværende ordfører:

Valgkomiteen foreslår:

Håvard Ringnes

Håvard Ringnes

Øst

Øst

6.

Valg av varaordfører for årsmøtet for 1 år

 

Nåværende varaordfører:

Valgkomiteen foreslår:

Roy Erik Hetland

Kirsten Helen Myren

Vest

Agro

7.

Valg av 1 medlem i kontrollkomiteen for 3 år

 

 

 

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Terje Rømmen

Ole Martin Fjeldberg

Midt

Innlandet

 

 

Øvrige medlemmer av kontrollkomiteen på valg i 2019 og 2020

 

 

Odd Gunnar Mosen (2019)

Øst

 

 

Liv-Julie Wågan (2020)

Nord

8.

Valg av leder i kontrollkomiteen for 1 år

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Terje Rømmen

Odd Gunnar Mosen

Midt

Øst

9.

Valg av varamedlem til kontrollkomiteen for 1 år

 

Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Ole Martin Fjeldberg

Bjarte Nordanger

Innlandet

Vest

10.

Valg av 2 medlemmer i valgkomiteen for 3 år:

 

1

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Kjetil Larsgård

Sigbjørn Aadne Rød

Øst

Øst

2

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Arne Magnus Aasen

Bente Bjerkeset Solenes

Midt

Midt

Øvrige medlemmer av valgkomiteen på valg i 2019

1

Reidar Kallestad

Vest

2

Bente Gro Slettebø

Agro

Øvrige medlemmer av valgkomiteen på valg i 2020

3

Ole Næss

Innlandet

4

Berit Hundåla

Nord

11.

Valg av leder i valgkomiteen for 1 år

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Arne Magnus Aasen

Ole Næss

Midt

Innlandet

12.

Valg av nestleder i valgkomiteen for 1 år

 

Nåværende nestleder:

Valgkomiteen foreslår:

Ole Næss

Berit Hundåla

Innlandet

Nord

13.

Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen i nummerorden for 1 år

 

1

Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Eldrid Kringeland Grønsberg

Bjarte Myren

Vest

Vest

 

2

Nåværende varamedlem

Valgkomiteen foreslår:

Sigbjørn Aadne Rød

Sigurd Høyland

Øst

Agro

 

3

Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Bente Bjerkeset Solenes

Per Ole Røste

Midt

Innlandet

 

Konsernstyret