Omsetningsavgifta for 2018

(Sist oppdatert 08.06.18) Konsernstyret i Nortura besluttet 23. oktober 2017 å anbefale følgende satser for omsetningsavgift gjennom året 2018, kroner per kg. Det ble ikke endringer i foreslåtte satser for 2018 da vurderingen var oppe i konsernstyret i mai.

  1/1-18 26/2 30/4 6/8 17/9 1/10
Egg 0,70          
Storfe  0,40 1,20 0,70     1,20
Sau/Lam 3,50     2,50 3,50  
Gris   1,20          
Purke/råne  0,50          
Kylling/kalkun 0,28          

 
Omsetningsavgift for kylling og kalkun blir vurdert kun 1 gang pr år. Årsaken til at omsetningsavgifta på disse produksjonene er så lav skyldes at de står utenfor markedsordningene. Det betyr at omsetningsavgifta ikke brukes til reguleringstiltak, men kun til faglige tiltak og finansiering av Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Det er Landbruks- og matdepartementet og Omsetningsrådet som fastsetter de endelige satsene.