Plansilo – effektivt men krevende

(31.05.18) Stadig flere bruk satser på plansilo fremfor rundballer og den tradisjonelle tårnsiloen. Det kan gi større effektivitet, men samtidig noen utfordringer. Spesielt med tildekking og pakking.

Som en del av prosjektet «Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon» (FOREFF) undersøker forskerne blant annet kvaliteten i plansiloer ved ulike pakkemaskiner.

En video fra NIBIO/NMBU viser hvordan du best kan lykkes for å få god kvalitet i en plansilo.

Videoen og hele artikkelen kan du se og lese på www.nibio.no

SiloslåttenRåd i siloslåtten
Se også artikkelen Noen råd i siloslåtten, som er skrevet av Ingvar Selmer-Olsen, avdelingsdirektør ved Senter for Husdyrforsøk, og Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

Surfôrkvaliteten er avgjørende for resultatet i kjøttproduksjonen. En kan alltids kompensere dårlig grovfôrkvalitet med mer kraftfôr, men du verden så mye lettere det er å oppnå god tilvekst når grovfôret er godt.

Denne artikkelen ligger i fagbiblioteket, og du finner den på lenken under om du er logget inn, om ikke logg inn her.