Søk:

Verktøylinje

Retur av slakt/skinn og medlemskjøp

(Sist endret 05.04.17) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Skal du fremby slaktet til andre er det ikke lenger Returslakt, men det vi kaller Nisjeslakt. De områder som har innført spesielle skjema for returslakt og -skinn finner du skjema i artikkelen. Nytt returskjema for Østlandet er lagt inn.


Returslakt
Hvis lam og sau skal tas i retur, må du gi beskjed om dette ved innmelding av dyr til slakt. Dette er viktig slik at disse dyra kan tas ut av Norturas egen varestrøm.

Ved innmelding av returdyr på Min side husk å velge avtaletype RETUR, og kontakt deretter medlemssenteret på telefon eller e-post medlem@nortura.no for å få tilsendt signalmerker. Signalmerker setter du på de aktuelle dyra rett før levering.

Retur av egne slaktedyr er mulig i sesongen, men det er en stor fordel for slakteavviklingen at dette utsettes til etter toppukene i høstsesongen.

Ved levering er det ønskelig at Returskjemaet er utfylt før dyrebilen kommer.

Du finner skjemaet her:

» Bestillingsskjema Nord-Norge, pdf 61 kb

» Bestillingsskjema gris Midt-Norge, pdf 33 kb

» Bestillingsskjema storfe Midt-Norge, pdf 45 kb

» Bestillingsskjema småfe Midt-Norge, pdf 32 kb

» Returskjema slakt Østlandet, pdf 19 kb

Gi sjåføren beskjed om at du har slakt som skal i retur før han begynner å lesse. Han vil være behjelpelig med merking med et eget grønt signalmerke eller en egen tatoveringsklubbe. På returskjemaet setter du kryss i ruten for ønsket bearbeiding av slaktet.

På returskjemaet er det opplyst om hvordan vi normalt parterer de enkelte dyreslag, og prisen på parteringen. Nortura vil normalt ta kontakt for å avtale detaljer vedrørende partering og utlevering.

Sørg derfor for å påføre Returskjemaet et telefonnummer som du er å treffes på. På side 2 i returskjemaet er det opplistet praktiske opplysninger som frakt, kostnader, henting, utlevering osv. Det er viktig å lese dette før skjemaet fylles ut.

Prisen på returslaktet blir satt med basis i engrospris på riktig vekt, klasse og fett. Verdien av omsetningsavgift, forskningsavgift, trekk for mellomtransport, finansiering av LIB, ekstra avtaletillegg og trekk for stjernelam belastes ikke. Kjøp av returslakt er begrenset til eget forbruk på gården, kårfolk og evnt. ansatte på gården, se mer.

Medlemskjøp
Som medlem har du også anledning til å kjøpe produkter eller slakt av andre dyreslag enn du selv leverer. Du bestiller dette ved en av våre medlemsbutikker.

For Nord-Norge hvor det ikke er medlemsbutikker er det kun anledning å kjøpe slakt, og her bestiller du det på medlemssenteret.
 

Nisjeslakt
Formålet med dette er å gi deg som produsent mulighet til å øke verdiskapningen på egen gård med utgangspunkt i eget slakt. For å kunne kjøpe slakt på nisjeavtale må du først inngå en avtale om dette. Du får da en ordinær avregning og kjøper de aktuelle slaktene tilbake til engrospris levert på en av våre fabrikkers rampe. Nortura er kun økonomisk ansvarlig for slaktets aktuelle engrospris. Se regelverk for nisjeproduksjon i Nortura SA.

Kontakt ditt medlemssenter om du vil ha mer informasjon, eller søke om nisjeavtale.

Ved innmelding av nisjeslakt på Min side husk å velge avtaletype NISJE, og kontakt deretter medlemssenteret på telefon eller e-post medlem@nortura.no for å få tilsendt signalmerker som du setter på nisjedyra rett før levering.

Slaktet skal følges av et eget Følgeskjema nisjeslakt.

Du finner dette skjemaet her (Midt-Norge bruker samme skjema som retur):

» Følgeskjema nisjeslakt, pdf 10 kb

Eventuell partering og frakt må på forhånd avtales med den enkelte fabrikk. Det er ikke alle Norturas fabrikker som har mulighet til dette.
 

Retur av skinn
Det er mulig å ta skinn i retur. Du vil få tilsendt signalmerker som skal settes på de aktuelle dyra rett før levering. Skinna vil bli sendt til det garveriet (lenker) som slakteriet har avtale med hvis ikke annet er avtalt. Dette må stå tydelig på kjøreseddel.

Vi gjør oppmerksom på at det i slakteprosessen kan skje at skinn revner, slik at bruksverdien blir ødelagt. Dette skjer oftere med villsaulamskinn enn med skinn fra de kvite rasene. Vi kan dessverre ikke erstatte verdien av ødelagte skinn, kun de verdiene som bonden er trukket for i avregningen, eller den verdien som er vår markedspris i form av engrospris.

Ved innmelding av slakt der skinn skal i retur sender vi deg dette skjemaet, eller printe det ut selv for utfylling. Skjema skal fyllast ut før dyretransporten kjem, og følga dyra inn til slakteriet.

» Retur av skinn og slakt, Malvik, pdf 431 kb

» Returskjema for skinn, Bjerka, pdf 58 kb

» Returskjema skinn Østlandet, pdf 70 kb


Utlevering
Vi har utlevering ved alle våre slakterier. Muligheten for alternative utleveringssteder varierer fra område til område. Dette må avklares med ditt lokale medlemssenter og fraktkostnader vil påløpe.

Påse at alle dyr er riktig merka i henhold til merkeforskriftene før henting!


» Priser returslakt