Samfunnsansvar nytt konsernområde

(23.03.18) Nortura justerer sin konsernledelse og slår sammen Kommunikasjon og Trygg mat til ett område: Kommunikasjon, samfunnsansvar og trygg mat.

Områdene har det siste året vært egne stabsfunksjoner med direkte rapportering til konsernsjef. Arne Kristian Kolberg ønsker nå å samle områdene til ett konsernområde, samtidig som han ønsker å løfte samfunnsansvar som et område som skal gi konkurransekraft for Nortura og merkevarene framover.

– Vi vet at vi har vunnet kontrakter som følge av samfunnsansvar og vi vet at for samfunnet rundt oss betyr det noe hva vi gjør på helse, bærekraft og dyrevelferd. Vi har nettopp lansert en samfunnsrapport som tydeliggjør at vi også skaper store verdier for Norge, sier Arne Kristian.

– Jeg ønsker å styrke kommunikasjonen og innsatsen vi gjør på dette området framover, og mener det er naturlig å samle både kommunikasjon og trygg mat under samme fane. Det er også et ledd i å tenke synergi, som vi nå søker i hele konsernet, sier han.

Kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen blir konserndirektør for området.

Ellen Flø Skagen

Endringen trer i kraft fra 1. april.