Vi får ny personopplysningslov!

(22.05.18) Ditt personvern er viktig for Nortura. I forbindelse med at det kommer nye regler på personvernområdet i nær fremtid vil vi benytte anledningen til å informere om hvordan og hvorfor Nortura behandler personopplysninger.

Nortura behandler personopplysninger om sine medlemmer. Dette gjør Nortura i stand til å oppfylle sine forpliktelser, som omsetting av slakt, egg, livdyr og ull. Medlemmer har rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er feil eller ufullstendige kan medlemmet kreve at disse opplysningene rettes, slettes eller suppleres.

Den reviderte personopplysningsloven trer i kraft i Norge så snart vedtaket er fattet av Stortinget, og allerede fra 25. mai gjelder den for hele EU. Nortura med datterselskaper er omfattet av loven fordi vi behandler personopplysninger om våre medlemmer, ansatte, forbrukere, kunder og leverandører.

Nortura tar informasjonssikkerhet og personvern på alvor. Høsten 2017 ble alle personopplysningene som Nortura behandler kartlagt, og våren 2018 har det blitt satt i gang en rekke tiltak for å sørge for at vi etterlever regelverket.

For mer detaljer knyttet til Norturas håndtering av personopplysninger, se Norturas Personvernerklæring.