Søk:

Verktøylinje

Vil gjøre Tynset til hele Norges skinkedestinasjon

(Tynset, 11.04.14) I lys av FNs klimarapport og avsløringene om langreist eksos-skinke fra utlandet, ønsker skinkefabrikken på Tynset større fokus på norsk, kortreist mat. Nå tar de ansatte på Nortura Tynset ansvar og vil ha med seg lokalsamfunnet og resten av landet for å bygge skinkebygda Tynset. – Vi kan bli skinkehovedstaden i Norge, sier ordføreren i bygda.


Med fabrikksjef Geir Inge Høistad i spissen, vil de ansatte på Nortura Tynset, ha Tynset som Norges skinkedestinasjon.

De siste årene har salget av spekeskinke i norske butikker eksplodert. Det har ført til at norske tollregler utnyttes av utenlandske produsenter som kjører Europa på kryss og tvers helt uten hensyn til klimaet – kun for å maksimere egen profitt. Som nylig avslørt i media transporteres det i dag slaktet gris fra Spania gjennom hele Europa og over grensa til Norge, for så å returnere tilbake til Spania for skinkebehandling og tilbake til Norge for salg. Andre produkter, som Serrano, fraktes fra Spania til Norge til Danmark og tilbake til Norge, en reise som slipper ut omkring 910 kg CO2. Skinke fra Italia fraktes tur-retur Norge to ganger og slipper i snitt ut over fem tonn CO2 totalt før det blir solgt som ferdig produkt.

– For oss som produserer skinke på Tynset er det provoserende å se hvordan internasjonale aktører driver rovdrift på klimaet og utnytter smutthull i norske tollregler utelukkende for å maksimere egen profitt. Skinkene vi produserer på Tynset er av ypperste kvalitet, dessuten er de kortreiste og produseres på en bærekraftig måte. Nå skal vi løfte frem de stolte tradisjonene bak skinkene våre og få med oss hele bygda på å gjøre Tynset til hele Norges skinkedestinasjon, sier Geir Inge Høistad, fabrikksjef på Nortura Tynset.

– Vi vet jo at vi produserer noen av de beste skinkene på verdensbasis, her på Tynset. Det er kortreist mat som er laget på en ordentlig måte, så det er helt klart at Tynset kan bli skinkehovedstaden i Norge, sier ordfører på Tynset, Bersvend Salbu.

Støtt kampen for å gjøre Tynset til Norges skinkedestinasjon på Facebook: https://www.facebook.com/skinkedestinasjonentynset

Verden sulter etter kortreist mat
I følge FNs nye klimarapport står verdens matvareproduksjon overfor store utfordringer. Ikke bare vil den globale matproduksjonen reduseres med to prosent hvert tiår i årene som kommer, men behovet for mat vil også øke med hele 14 prosent i samme periode. Dermed vil underskuddet av mat i verden øke dramatisk, noe som gjør at Norge som nasjon får et større ansvar for å sikre produksjon av norsk mat, på norsk mark og ved hjelp av norske ressurser.

– I følge Bondelaget importerer vi allerede 60 prosent av maten vi spiser i Norge, og i fjor alene sank graden av selvforsyning med hele fem prosent. Det er en dyster utvikling som vi er nødt til å snu. Vi håper at skinkeproduksjonen på Tynset kan bli et foregangseksempel for satsingen på norsk landbruk i fremtiden. Gjennom å bygge Tynset som skinkedestinasjon vil vi vise verdien av et godt og levende norsk landbruk som skaper verdier for både bygda, nasjonen og for resten verden, sier Høistad.

Vil ha nytt kommunevåpen
Med sitt tørre innlandsklima og sin friske fjelluft har Tynset et ideelt utgangspunkt for langtidsmodning av skinke. Her lages skinker og spekemat av ypperste kvalitet, basert på kjøtt fra blant annet den helt unike Santa Kristina-grisen, som har blitt avlet frem gjennom 30-års forskning på Stange i Hedmark. I tillegg til de ideelle forholdene er håndverket og kompetansen til de 60 ansatte på fabrikken den viktigste ingrediensen for å lykkes. I opptil to år modnes skinkene i både kalde og klimatiserte rom, kun avbrutt av vasking, salting og massasje for å sikre at skinkene får den optimale kvaliteten og smaken som skal til for å bli verdensledende.

– Vi har startet dialogen med kommunen og blant annet lansert ideen om et nytt kommunevåpen som setter skinka i sentrum. Etter påske starter vi arbeidet med å invitere innbyggerne i Tynset til felles idédugnad for å få innspill og synspunkter til det videre arbeidet. Vi er overbevist om at det er riktig for bygda å satse på å bli hele Norges skinkedestinasjon og vi ser frem til å involvere resten av bygda i arbeidet, som blant annet kan bidra til å redusere fraflytting, øke turismen og skape flere arbeidsplasser og bærekraftige alternativer for fremtiden, sier Høistad.


Ordfører i Tynset, Bersvend Salbu, får her smake forskjellen på eksos-skinke og ekte Tynset-skinke.

– Dette er helt oppe ved siden av sparken og elgen som Tynset har i dag. Det er nok en lang runde å få byttet ut elgen i kommunevåpenet, men at vi kan profilere skinka på lik linje med elgen, det tror jeg helt sikkert, svarer ordføreren på spørsmålet om han vil gå i bresjen for å innføre nytt kommunevåpen i bygda.