Søk:

Verktøylinje

Årsmøtet i Nortura:

Bondens selskap – for samfunnet og folk flest

(10.04.14) Nortura skal markedsføres tydeligere som bondens selskap. Det varslet konsernsjef Arne Kristian Kolberg på årsmøtet.

Nortura skal markedsføres tydeligere som bondens selskap. Det varslet konsernsjef Arne Kristian Kolberg på årsmøtet.

Målet er å komme tettere på folks hverdag og gjøre Nortura mer relevant i folks liv. Ved å framstå tydeligere som bondens selskap skal Nortura sikre sin legitimitet hos myndigheter og i allmenheten.

– Hvis Nortura som bondens selskap skal ha framgang og handlefrihet, må det være attraktivt og vise legitimitet for land og folk, sa Kolberg, og lanserte følgende slagord som grunnlag for den framtidige markedsføringen av Nortura:

Bondens selskap for samfunnet og folk flest.

Kolberg sa kjernen i konsernets nye kommunikasjonsstrategi er å sette bonden i sentrum for all kommunikasjon.

– Vi ønsker å koble maten til utgangspunktet, sa Kolberg, og trakk fram diskusjonen rundt utenlandsk «eksosskinke» som et godt eksempel.

– Nortura på Tynset produserer St.Kristina- og Æra-skinke. Vi vil sette fokus på Tynset-skinke som et godt og bærekraftig norsk alternativ til utenlandsk eksosskinke, og på den måten synliggjøre verdiene av norsk landbruk, sa Kolberg.

Kolberg kunne også vise til nye målinger som viser at nordmenns oppfatning av Nortura er gått fra et nøytralt til et godt omdømme.

Flere årsmøtedelegater likte konsernsjefens tanker.

– Denne ideen har jeg stor tro på, sa Oddveig Gikling-Bjørnå fra Grøa.

– Veldig bra å løfte fram Nortura, fastslo Beate Menes Didriksen fra Stokke.