Søk:

Verktøylinje

Engasjerte og dyktige Norturamedlemmer på kretsmøtet i Fusa

(21.02.14) Nortura eies av om lag 18.800 bønder som hver for seg og i samvirke er private næringsdrivende. Som en del av samvirkedemokratiet inviterer Nortura årlig eierne til møter i hver av de medlemskretsene som Nortura er delt inn i. I sum blir dette omlag 140 møter i løpet av tre uker i februar-mars.

Av: Marit Synnøve Hoven, informasjonssjef

Kretsmøtene er en viktig møteplass for Nortura-medlemmer, regionalt tillitsvalgte bønder og konsernledelsen. På møtene presenterer ledere i Nortura resultater for forrige år og også prioriterte målsetninger og strategier for inneværende år. På kretsmøtene er det god anledning for eierne å komme med spørsmål og innspill til resultater og planer for hvordan Nortura skal prestere best mulig for eierne.

Dette var det da også mange som gjorde da bønder fra Samnanger, Fusa og Kvinnherad nylig var samlet til møte for sine kretser. Her var det Even Øyri, nestleder i Regionalutvalget Vest og Britt Randi Stokkevåg, fabrikksjef for Nortura Sandeid, som stod for orienteringene på vegne av Nortura SA.

Økonomi, produktnyheter og posisjonen for merkevarer er saker som engasjerer mange av Norturas eiere. Nortura-bønder er stolte over å eie en av landets sterkeste merkevarer; Gilde.

Ikke rart at det da var god stemning på kretsmøtet i Fusa når eierne fikk se en fersk filmkavalkade med ulike reklameinnslag og andre aktiviteter som har bidratt til å gjør Gilde til en stadig mer attraktiv merkevare siden oppstarten i 1964.

Videre er også kretsmøtene en flott arena for å hylle bøndenes egne gode prestasjoner. Sauebøndene Arnt Bakke og John Martin Dale fikk begge tildelt ROS-pris for kvalitetsleveranser på lam gjennom 2013.

Kretsmøte Fusa
140 kretsmøter er en viktig del av det levende Nortura-demokratiet. Nylig var bøndene i krets nr. 82 samlet til møte, og her er noen av Nortura-eierne som møtte fram i Fusa. Kretsen favner medlemmer i Samnanger, Fusa, Tysnes, Ølve, Hatlestrand og Varaldsøy (Hordaland). Møtet ble ledet av Britt Randi Stokkevåg (t.v.), fabrikksjef ved Norturas slakteri i Sandeid og Even Øyri, nestleder i Regionutvalg Vest i kompaniskap med Sissel Berge og Bjarte Samnøy, hhv. leder og nestleder i kretsen. Kretsmøtet var også en arena for å hylle gode prestasjoner: Sauebøndene Arnt Bakke og John Martin Dale (ikke på bildet) ble tildelt ROS-pris for sine kvalitetsleveranser på lam gjennom 2013.