Søk:

Verktøylinje

Flere slaktedyr i 2013

(29.04.14) 2013 ble et oppgangsår for slakteproduksjonen på storfe, småfe og gris i Norge. Vi har hatt en økning i antall slaktede dyr av alle firbeinte dyreslag, skriver Animalia på sin nettside.

2013 ble et oppgangsår for slakteproduksjonen på storfe, småfe og gris i Norge.

Av: Svein Bjarne Sommernes, redaktør

Dette gjelder alle slakterier i Norge, både Nortura-anlegg og private slakterier.

Ut ifra klasse- og kjøttprosent var 2013 et svært godt år. Det betyr økt produksjon av kjøtt på bekostning av fett.

For alle dyreslag er det slaktet flere dyr enn tidligere ved norske slakterier i 2013. Det er spesielt stor økning for storfe og sau/lam, og relativt sett også for geit. Vektmessig er det storfe som forårsaker økningen i den totale slakteproduksjonen.

For gris ble det et krevende år med nedgang i totalproduksjonen på grunn av reduserte slaktevekter. Vektreduksjonen for gris utgjør over fire tusen tonn. Total slakteproduksjon i 2013 er på 233 tusen tonn. 99,6 prosent av alle slakt var salgsvare.

Slakting av firbeinte husdyr i Norge i 2013

Dyreslag Antall slaktedyr Vekt i tonn
Storfe 312 293 (+ 19 392) 83 000 (+ 5 800)
Gris 1 609 133 (+ 2 803) 127 000 (-4 000)
Sau og lam 1 167 524 (+ 40 591) 23 000 (+ 580)
Geit 23 457 (+ 2 849) 330 (+ 50)
Alle   233 000 (+ 2 430)

 
Mer slakt av storfe
– Slaktingen av storfe har økt svært mye det siste året. Vi er tilbake på 2009-nivå, etter en relativt kontinuerlig nedgang siden 1999, hvor det ble slaktet over 385 000 storfe, sier Animalia.

Se mer på animalia.no