Søk:

Verktøylinje

Flytter storfe fra Nortura Tønsberg til andre anlegg

(19.11.14) Styret vedtok i dag å flytte storfeslakting og -skjæring, samt finstykking fra Nortura Tønsberg til andre Nortura anlegg.

Storfeslakt - illustrasjonsbildeVedtaket er i tråd med konsernsjefens anbefaling. Flyttingen er en del av arbeidet med en mer lønnsom fabrikkstruktur som følge av overkapasitet på slakting og skjæring.

Det er i hovedsak Nortura på Rudshøgda, Egersund, Gol og Sandeid som overtar volumet fra Tønsberg. Flyttingen vil skje i løpet av våren 2015.

– Nortura må skape lønnsomhet for sine eiere og konkurransekraft i en bransje der marginene har blitt stadig mindre de siste årene. En mer kostnadseffektiv fabrikkstruktur der vi gjør både store og små tilpasninger er en viktig del av dette arbeidet, sier styreleder Sveinung Svebestad. 

Det vil bli mulighet for hasteslakt i Tønsberg, noe som sikrer kortest mulig transport i de tilfeller det er nødvendig. Transportgrensa for firbeinte dyr er 8 timer. Gjennomsnittlig inntransporttid til Norturas slakterier er rundt 3 timer.

– Jeg håper berørte produsenter forstår at vi er nødt til å gjøre endringer for å bidra til en best mulig økonomi for dem. Det er vårt viktigste oppdrag, uten at det skal gå akkord med god dyrevelferd eller ryddige prosesser for våre medarbeidere, sier han.

Det er 39 årsverk knyttet til storfelinja i Tønsberg. Disse vil i hovedsak bli tilbudt arbeid andre steder i fabrikken.