Søk:

Verktøylinje

Foreslår å flytte storfe fra Tønsberg

(05.11.14) Konsernsjefen innstiller overfor styret på å flytte slakting, skjæring og finstykking av storfe fra Tønsberg til andre Nortura-anlegg.

Illustrasjonsbilde fra et Nortura-anlegg
Illustrasjonsbilde fra et Nortura-anlegg

Som en del av arbeidet med en mer lønnsom fabrikkstruktur har Nortura utredet om storfelinja i Tønsberg kan flyttes til andre anlegg. Bakgrunnen er en overkapasitet i konsernet på slakting og skjæring. Storfelinja omfatter slakting, skjæring og finstykkavdeling.

Etter et omfattende utredningsarbeid anbefaler konsernsjef Arne Kristian Kolberg at linja flyttes og at Nortura Rudshøgda, Egersund og Gol overtar det aller meste av dette volumet. I tillegg vil noen dyr fra Vest-Telemark bli kjørt til Nortura Sandeid og slaktet der.

Muligheten for å hasteslakte storfe i Tønsberg vil bli opprettholdt.

– Saken har vært grundig diskutert med både eiere og ansatte, og jeg mener dette er riktig vei å gå. Vårt oppdrag er å skape best mulig økonomi for bonden, samtidig som vi ivaretar god dyrevelferd. Å legge ned et slakteri innebærer alltid at noen dyr får lenger vei, mens andre får kortere. I dette tilfellet er vi godt innenfor transportgrensene i en region med gode veier og enkel topografi. I tillegg opprettholder vi altså muligheten for å hasteslakte dyr når det er behov for det, sier Kolberg.

Transportgrense for firbeinte dyr er 8 timer. Gjennomsnittlig inntransporttid til Norturas slakterier er rundt 3 timer.           

Det er 39 årsverk knyttet til storfelinja i Tønsberg. Disse vil man i hovedsak kunne tilby arbeid andre steder i fabrikken.

Det er som vanlig i slike saker styret i Nortura som tar den endelig beslutning, og denne saken skal opp på styremøte i november.