Søk:

Verktøylinje

Grenseløs smittefare krever kunnskap

(06.08.14) I Norge er vi godt vant, med få smittsomme dyresjukdommer og få alvorlige sjukdommer som smitter mellom folk og dyr. Det er ingen grunn til å ta denne situasjonen for gitt.

IllustrasjonsbildeNordmenn reiser mer enn folkeslag flest, over hele verden. I tillegg importerer vi varer av mange slag, og en betydelig del av arbeidsstokken kommer fra andre land – ikke minst i landbruket.

Forflytningen av folk og varer bidrar til verdiskapningen. Ikke minst er de utenlandske ansatte i landbruket viktige bidragsytere. For en del produsenter er de helt avgjørende for å få det til å gå rundt i den daglige drifta. Men åpenheten mot utlandet innebærer en klar risiko for å få inn smittestoffer som er nye for oss, med de utfordringer det innebærer.

Det kan virke vanskelig å gjøre noe med dette all den tid vi ikke ser smittestoffene, og de ikke ser noen grenser. Men det finnes dokumentert effektive tiltak som skal være på plass i alle dyrehold. Tiltakene handler om å sette opp barrierer som stopper spredning av smittestoffer.

  • Det handler om å ha på plass smittesluse og å bruke den systematisk hver gang noen skal inn i besetningen.
  • Det handler om gjennomtenkte rutiner for flytting av dyr, fôr, gjødsel, utstyr og mennesker inne i besetningen.
  • Det handler om å respektere karensdager etter opphold i andre land.
  • Det handler om å aldri gi matrester til dyr.
  • Det handler kort og godt om effektivt smittevern som hver enkelt produsent må ta ansvar for å etablere og følge opp i egen besetning.

Dette forutsetter at produsentene selv har kunnskap og holdninger på plass. Kunnskapen trengs for å etablere de rette tiltakene, holdningene trengs for at tiltakene skal blir fulgt opp konsekvent, og dermed ha den ønskede effekten.

Det er ett forhold som i særlig grad bidrar til å beskytte norske husdyr. Vi har eksepsjonelt lav import av livdyr. Livdyrimport utgjør en stor risiko for å få inn smittsomme sjukdommer. Men norske produsenter er lojale mot egne organisasjoner som ikke ønsker livdyrimport – og mot KOORIMP i de få tilfellene produksjonsdyr blir importert. Det er svært viktig at lojaliteten opprettholdes, og at importtallene for livdyr forblir lave i landbruket.

Les hele saken på animalia.no, eller i Go'mørning nr.1 - 2014 på s. 4