Søk:

Verktøylinje

Grillmøte for svineprodusenter på Mære landbruksskole

(19.06.14) Tradisjonen tro arrangerte Nortura sammen med Felleskjøpet fagdag med Gilde-grill lunch for svineprodusenter i Trøndelag den 12. juni. Det var god stemning blant de rundt 40 deltakerene. Et variert fagprogram gjorde det til et interessant møte.

Av: Annbjørg Nernæs, spesialveterinær Nortura

Kari Ljøkjel fra Felleskjøpet fôrutvikling oppsummerte funn fra to fôringsforsøk med immunkastrert gris. Forsøket i 2013 viste dårlige resultater for VAK-grisen, spesielt med tanke på kjøttprosent. Ved et nytt forsøk i 2014 var resultatene bedre, og VAK-grisen kom bedre ut enn vanlige kastrater, med bedre fôrutnyttelse og kjøttprosent. Hovedforskjellen mellom de to forsøkene var tidspunkt for siste vaksinering.

Flere produsenter som deltok på møtet fortalte om sine erfaringer med immunkastrering i praksis, og mange var godt fornøyd.

Annbjørg Nernæs, Nortura, Knut Haugland, svineprodusent, Kari Ljøkjel, FK fôrutvikling, Petter Nyeng, FK Agri og Hans Thorn Wittussen, Nortura
F.v. Annbjørg Nernæs, Nortura, Knut Haugland, svineprodusent, Kari Ljøkjel, FK fôrutvikling, Petter Nyeng, FK Agri og Hans Thorn Wittussen, Nortura sto for faginnlegga på møtet.
Foto: Brita Buan.

Hans Thorn Wittusen, konserndirektør Råvare/Medlem i Nortura, hold så innlegg med tittelen «Framtidsutsikter for grisen i Nortura -Marked, økonomi og politiske vinder». Han kunne fortelle om positiv utvikling i svinekjøttsalget; opp 6 % sammenlignet med i fjor og gav forventninger til høyere priser utover året. Han snakket også om arbeidet i utvalget som ser på fremtidige ordninger for markedsregulering.

Svinegode fristelser
Lysere utsikter for grisen høynet stemningen noen hakk mot lunch. Nydelig grillmat; svinegode fristelser med flott tilbehør, og påfølgende dessert i trivelig selskap gjorde lunchen til en stor suksess.

Kenneth Aastrøm Hynne og Kimberly Skjelvang
Kokkene Kenneth Aastrøm Hynne og Kimberly Skjelvang som sto for den utsøkte lunchen. Foto: Oddbjørn Kjelvik

Etter lunch var første innlegg av Knut Haugland, svineprodusent i Bø i Telemark, han tok publikum med på en runde i fjøset; fra grising til grising og snakket om sine erfaringer med Felleskjøpets nye konsept for purkefôring. Han kom med mange gode tips og detaljer fra sin produksjon.

Haugland la stor vekt på rutiner og bruk av verktøy for å måle produksjonen. Han hadde sterkt fokus på arbeidet i bedeknings- og drektighetsavdelingen, og var også åpen om ting som ikke var like vellykket i fjøset.

MRSA
Annbjørg Nernæs, veterinær i Nortura region Midt informerte om Mattilsynets prøvetaking for MRSA. Alle purkebesetninger i landet er prøvetatt og resultatene kommer 1. juli. Det forventes et lavt nivå av smittede besetninger. Derfor er det sannsynlig at MRSA postive besetninger blir slaktet ut og sanert for å unngå at svinebesetningene i Norge blir et smittereservoar for MRSA.

Norturas rådgiverapperat er godt forbedret til å stille opp for eventuelle Nortura medlemmer som trenger hjelp i forbindelse med sanering.

Siste faginnlegg ble holdt av Petter Nyeng, Felleskjøpet Agri, om endringer Felleskjøpet gjør i forbindelse med at det ikke lenger er tillatt med fiskemel i fabrikker som produserer fôr til drøvtygger. Felleskjøpet ønsker fortsatt å kunne bruke fiskemel i fôr til purker og smågris på grunn av fiskemelets gunstige egenskaper. Derfor gjøres det om på fabrikkstrukturen i regionen. Dette medfører utfordringer og merutgifter på transportsiden, men Felleskjøpet er optimistiske og forventer at dette vil fungere bra.