Søk:

Verktøylinje

Hans Thorn Wittussen ny leder for Bransjestyret

(08.12.14) Hans Thorn Wittussen, konserndirektør for Nortura Råvare og Medlem, er ny leder for Bransjestyret for norsk kjøtt- og eggindustri. Bransjestyret leder virksomheten i Animalia og Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Hans Thorn WittussenAnimalia er et av Norges ledende fag- og utviklingsmiljøer innen kjøtt- og eggproduksjon og har flere enn femti høyt kvalifiserte medarbeidere. Målgruppen for Animalias virksomhet er norske bønder, veterinærer og bedrifter i kjøtt- og eggindustrien. Animalia deler kunnskap og kompetanse gjennom e-læring og kursvirksomhet, forsknings- og utviklingsprosjekter, utvikling og drift av husdyrkontroller og dyrehelsetjenester.

Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) er Norges fremste kompetansesenter for matopplysning, blant annet gjennom MatPrat. OEK jobber merkenøytralt for hele kjøtt- og eggbransjen i Norge der bonden er oppdragsgiver og forbrukerne målgruppen.

Wittussen har en lang fartstid med sentrale posisjoner i bransjen og tar over lederposisjonen etter Egil Olsvik, visekonsernsjef i Nortura.