Søk:

Verktøylinje

Innstiller to nye medlemmer til Nortura-styret

(Oslo, 06.03.14) En enstemmig valgkomite innstiller Inger Lise Aarrestad Rettedal og Oddveig Gikling-Bjørnå som nye styremedlemmer i Nortura SA. Resten av konsernstyret foreslås gjenvalgt.

Norturas årsmøte i 2014 avholdes på Lillestrøm 9. - 10. april. Til årsmøtet innstiller valgkomiteen på to nye medlemmer til Nortura-styret.

– Valgkomiteen har i sitt arbeid vært opptatt av at Norturas styre skal inneha en kompetanse som gjenspeiler de utfordringene som konsernet står ovenfor, sier leder i valgkomiteen Saxe Frøshaug.

Valgkomiteen har brukt vinteren på å danne seg et best mulig bilde av situasjonen for Nortura og på å finne ut hvilken kompetanse styret trenger for å lede selskapet på en best mulig måte fremover. Kartleggingen har vært basert på samtaler både med konsernledelse og eiertillittsvalgte.

– Vår konklusjon er at styret i Nortura har solid kompetanse på de fleste områder, og vi ser at alle styremedlemmene bidrar på en god måte inn i styrets arbeid. Samtidig ser vi at utfordringene til konsernet har endret seg betydelig over tid og at kompetansebehovet til styret derfor også er svært annerledes enn for få år siden.

– Med dette som utgangspunkt er komiteen tilfreds med å kunne presentere en innstilling til årsmøtet med nye styrekandidater som utfyller de sittende styremedlemmer godt, sier Saxe Frøshaug.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg på styreleder Sveinung Svebestad, nestleder Kari Redse Håskjold og styremedlem Lars Petter Bartnes.

Komiteens forslag til nye styremedlemmer er:

  • Inger Lise Aarrestad Rettedal, Rogaland
  • Oddveig Gikling-Bjørnå, Møre og Romsdal

De erstatter henholdsvis Jofrid Torland Mjåtveit og Kjersti Hoff.

De øvrige eiervalgte styremedlemmene i Nortura er ikke på valg.

– Med vår innstilling som utgangspunkt mener jeg at årsmøtet har et godt grunnlag for å sette sammen et kompetent og bredt styre som kan ivareta bøndenes interesser på en særdeles god måte fremover, avslutter leder i valgkomiteen Saxe Frøshaug.

 

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I NORTURA SA 2014

Valgkomiteen i Nortura SA har i møte 5. februar 2014 fattet følgende innstilling overfor årsmøtet: 

1.

Valg av leder i styret for 1 år

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Sveinung Svebestad

Sveinung Svebestad

Region Agro

Region Agro

2.

Valg av 4 styremedlemmer for 2 år

 

1

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Kari Redse Håskjold

Kari Redse Håskjold

Region Vest

Region Vest

2

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Lars Petter Bartnes

Lars Petter Bartnes

Region Midt-Norge

Region Midt-Norge

3

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Jofrid Torland Mjåtveit

Oddveig Gikling-Bjørnå

Region Agro

Region Midt-Norge

4

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Kjersti Hoff

Inger Lise Aarrestad Rettedal

Region Innlandet

Region Agro

Medlemmer av styret på valg i 2015

 

Sverre Lang-Ree

Region Innlandet

 

Robert Søndrål

Region Øst

 

Teig Madsen

Region Nord-Norge

 

Bente Roer

Region Øst

 

 

3.

Valg av nestleder i styret for 1 år

 

Nåværende nestleder:

Valgkomiteen foreslår:

Kari Redse Håskjold

Kari Redse Håskjold

Region Vest

Region Vest

4.

Valg av 4 vararepresentanter til styret for 1 år, i nummerorden

 

1

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Olav Røysland

Paul Sindre Vedeld

Region Agro

Region Vest

 

2

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Paul Sindre Vedeld

Olav Røysland

Region Vest

Region Agro

 

3

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Beate Menes Didriksen

Beate Menes Didriksen

Region Øst

Region Øst

 

4

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Oddveig Gikling-Bjørnå

Solveig Bratteng Rønning

Region Midt-Norge

Region Nord-Norge

5.

Valg av ordfører for årsmøtet for 1 år

           

Nåværende ordfører:

Valgkomiteen foreslår:

Gabriel Joa

Håvard Ringnes

Region Agro

Region Øst

6.

Valg av varaordfører for årsmøtet for 1 år

 

Nåværende varaordfører:

Valgkomiteen foreslår:

Håvard Ringnes

Roy Erik Hetland

Region Øst

Region Vest

7.

Valg av 1 medlemmer i kontrollkomiteen for 3 år

 

 

 

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Eivind Glestad

Liv-Julie Wågan

Region Innlandet

Region Nord-Norge

 

 

Øvrige medlemmer av kontrollkomiteen på valg i 2015 og 2016.

 

 

Terje Rømmen

Region Midt-Norge

 

 

Odd Gunnar Mosen

Region Øst

8.

Valg av leder i kontrollkomiteen for 1 år

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Eivind Glestad

Terje Rømmen

Region Innlandet

Region Midt-Norge

9.

Valg av nestleder i kontrollkomiteen for 1 år

 

Nåværende nestleder:

Valgkomiteen foreslår:

Terje Rømmen

Odd Gunnar Mosen

Region Midt-Norge

Region Øst

10.

Valg av varamedlem til kontrollkomiteen for 1 år

 

Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Liv-Julie Wågan

Ole Martin Fjeldberg

Region Nord-Norge

Region Innlandet

11.

Valg av 3 medlemmer i valgkomiteen for 2 år:

 

1

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår

Saxe Frøshaug

Kjetil Larsgard

Region Øst

Region Øst

2

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Terje Amundsen

Terje Amundsen

Region Innlandet

Region Innlandet

3

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Gunnar Fornes

Arve Okkenhaug

Region Midt-Norge

Region Midt-Norge

Øvrige medlemmer av valgkomiteen på valg i 2015.

1

Elisabeth Kallevik Nesheim

Region Vest

2

Else Norheim

Region Nord-Norge

3

Ivar Kvinlaug

Region Agro

12.

Valg av leder i valgkomiteen for 1 år

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen forslår:

Saxe Frøshaug

Terje Amundsen

Region Øst

Region Innlandet

13.

Valg av nestleder i valgkomiteen for 1 år

 

Nåværende nestleder:

Valgkomiteen foreslår:

Elisabeth Kallevik Nesheim

Elisabeth Kallevik Nesheim

Region Vest

Region Vest

14.

Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen i nummerorden for 1 år

 

1

Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Kjetil Larsgard

Johan Narum

Region Øst

Region Innlandet

 

2

Nåværende varamedlem

Valgkomiteen foreslår:

Johan Narum

Erik Fløystad

Region Innlandet

Region Agro

 

3

Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Erik Fløystad

Linda Gjerde Myren

Region Agro

Region Vest