Søk:

Verktøylinje

Julehilsen fra styrelederen

(23.12.13) Kjære alle tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i Nortura.

Sveinung Svebestad

Vi har ganske friskt vær for tida i det meste av landet. Dette har helt sikkert mange av dere fått føling med, noen har også fått merket konsekvensen av det, med stengte veier, strømbrudd osv. Vi som driver med dyr og mat vet hvor krevende slike situasjoner kan være.

Vi har nok følt litt uvær i Nortura også nå i løpet av høstmånedene. Det siste var det som skjedde med pinnekjøttet vårt. Det er sterkt beklagelig at slikt skjer, og årsaken er kvalitetsavvik hos oss, mikrohull i posene. Det hadde nok vært mulig i god dialog med kundene våre og fått avgrenset avviket og skilt i fra de posene det gjaldt, men når media kommer på slik de gjorde blir handlingsrommet lite. Måten vi har håndtert saken kommunikasjonsmessig har gjort at det ser ut som det roer seg og er i ferd med å dø ut. Likevel er det en dårlig omdømmesak for oss, som også kommer til å få økonomiske konsekvenser. Vi vil derfor gjennomføre en evaluering av saken hvor vi ser på årsak, kommunikasjon og verdisikring. Hvor stort tap vi får er for tidlig å si, men det sier seg selv at når vi tidligere har kommunisert behov for en god avslutning av året for å nå våre mål, var dette en sak vi skulle vært foruten.

Styret vedtok budsjett for 2014 i sitt siste styremøte før jul. Det er et ambisiøst men nødvendig tøft budsjett. Skal vi lykkes framover må vi være i stand til å gjøre ytterligere effektiviseringsgrep. Mye kan gjøres i det daglige, men skal vi klare de store skiftene er strukturering og investeringer nødvendig. Derfor er ambisiøse budsjett nødvendig og de må nåes for å gi tilstrekkelig løftekraft for selskapet. Kostnadssiden påvirker vi i stor grad selv. Når det gjelder inntektssiden er vi avhengig av gode avtaler og godt samspill med våre kunder.

Det er ingen tvil om at det har blåst kraftig og til dels også vært noe uvær i forbindelse med kjedeforhandlinger nå i høst. Desto gledeligere er det å kunne melde om at vi nå er ferdige med forhandlingene med alle kjedene, og vi mener å ha kommet styrket ut. Vi har nådd våre mål med å stå på våre posisjoner og ikke latt oss presse. Det mest gledelige som alle våre eiere bør merke seg. Vårt sterkeste kort i forhandlingene er, produksjonskapasitet og råvaretilgang. I disse tider hvor mer og mer overlates til markedet får vi demonstrert tydelig at vi skaper oss makt ved å stå sammen.

Det bringer oss over til den politiske situasjonen som i løpet av høsten i hvert fall kan beskrives som å blåse opp til urolig vær. Det er imidlertid grunn til å minne om at det meste foreløpig bare er forslag. Godt og faktabasert påvirkningsarbeid gir resultater, "ostetollsaken" er et godt eksempel på det.

Norsk Landbrukssamvirke har i løpet av året blitt vitalisert og vi bruker de i større grad i det politiske arbeidet. De har frisket opp sine nettsider og blant annet startet en landbruksblogg hvor de skaper et debattforum med bidragsytere internt fra næringen, men og med eksterne. Vår nestleder Kari Redse Håskjold er blant de faste bidragsyterne. For de som ønsker å lese noe mer om mine betraktninger rundt den politiske situasjonen har jeg nå til jul levert en gjesteblogg til denne siden, den kan leses på denne linken.

http://www.landbruk.no/Nyheter/Blogg/Sveinung-Svebestad/Kjaere-samvirkeboender#.Urgd6cbKz8Q

Utenfor stuevinduet hjemme hos meg er det stille rolig vær, selv om den store julestemningen værmessig ikke kan spores. Vi får håpe det ikke påvirker salget av våre produkter. Sett bort fra pinnekjøttet så er rapportene bra på salget de to siste ukene.

Til alle dere tillitsvalgte og medlemmer og ansatte vil jeg takke for samarbeidet i året som har gått. Det er bidraget fra hver enkelt som skaper resultatet samlet. Vi klarer dette bare sammen.

Jeg ønsker dere en fredelig og god jul og et godt nytt år.

Så hører jeg at meteorologene melder om nytt stormvær på vei, og helt sikkert kommer vi i det nye året til å møte nye tøffe utfordringer. Da er det godt å vite at Nortura og vi bønder "har vært ute ei stormnatt før", "vi skal stå an av".

Julehilsen fra

Sveinung Svebestad