Søk:

Verktøylinje

Konkurransetilsynet trenger mer tid

(20.06.14) Konkurransetilsynet har varslet at de vurderer å gripe inn i den planlagte transaksjonen hvor Prima Gruppen selger 100 % av slakterivirksomheten og det tilknyttete industrianlegget til Nortura.

Logo Prima/NorturaNortura og Prima ønsker i tillegg å etablere et felles selskap for skjæring av kjøtt. I henhold til konkurranseloven har Konkurransetilsynet nå ytterligere 45 virkedager for å treffe sin beslutning. 

- Saken er omfattende og kompleks. Vi vil nå gjøre vårt for at Konkurransetilsynet får best mulig grunnlag for å fatte en beslutning, sier Kjell Rakkenes, konserndirektør for merkevare og kommunikasjon.

Et særnorsk kostnadsnivå og strenge krav til kvalitet, dyrevelferd og trygg matproduksjon tvinger frem effektivisering av slakting og skjærevirksomhet. Slik effektivisering er avgjørende for å kunne bedre mulighetene for å tilby produsentene en tilfredsstillende økonomi.

Avtalen mellom Prima Gruppen og Nortura vil sikre effektiv slakting og skjæring slik at aktørene er i stand til å svare på etterspørselen etter gode og rimelige kjøttvarer, økt produktmangfold samtidig som konkurransen mellom aktørene opprettholdes.