Søk:

Verktøylinje

Konsernsjefen i aktivt samvirke på Stiklestad

(29.09.14) Konsernsjef Arne Kristian Kolberg inviterte nylig Norturas svineprodusenter i Trøndelag til møte på Stiklestad. Samme dag la han også opp til et møte med fabrikkledelsen og ansatte ved Norturas svineslakteri i Steinkjer. Konsernsjefen ønsket å møte både svineprodusenter og ansatte i arbeidet med å fremme lønnsomheten for Norturas svineprodusenter.

Konsernsjefen i aktivt samvirke på Stiklestad
Konsernsjef Arne Kristian Kolberg møtte svineprodusenter til møte på Stiklestad i Verdal til møte. Her er f.v konsernsjef Arne Kristian Kolberg, Heming Graffer, Tor Henrik Jule, Tor Oluf Kjølen og Sverre Tyldum, som alle hadde forberedt innlegg på tema de var spesielt opptatt av. 

Av: Marit S. Hoven, informasjonssjef

Med overproduksjon av svinekjøtt de siste to-tre årene, har det for mange svineprodusenter vært krevende tider, noe som utfordrer likviditet og investeringer. I møtet ønsket Kolberg å sette fokus hva som vil styrke næringa framover.

Nortura eies av om lag 18.000 privat næringsdrivende bønder i samvirke. Denne selskapsformen åpner for aktiv involvering av eierne for å gjøre konsernet mest mulig formålstjenlig for hvert enkelt medlem og for eierne samlet. I forkant av konsernsjefens møte var noen av svineprodusentene invitert til å innlede om temaer som de mener er spesielt viktige på kort og lengre sikt.

Nortura må være konkurransedyktig på pris for oss medlemmer, og to kroner til og fra per kilo kjøtt for oss slaktegrisprodusenter har stor betydning gjennom et år, sa Sverre Tyldum. Så må også Nortura jobbe målrettet for at det fortsatt skal være attraktivt for norske forbrukere å velge Gilde-produkter. Det at Norturas bønder eier Edelgris er ett av flere konkurransefortrinn for Norturas svineprodusenter.

Smågrisprodusent Tor Oluf Kjølen innledet om markedsreguleringsordningen, og ikke uventet skapte temaene importvern og konsesjonsgrense diskusjon. Heming Graffer trakk frem rettferdige og høvelige leveringsbetingelser som viktig for seg. Denne tematikken ble ført videre av Tor Henrik Jule, leder av Norsvin Trøndelag. - Det er også viktig for oss å ha et godt produsentmiljø, der vi kan ha et fagsosialt fellesskap. Framtidig svineslakteri i Trøndelag er også en sak som opptar produsentene i regionen.

Norturas Regionsjef Sigrunn Hestenes og fabrikksjef Torben Holm Pedersen i Steinkjer satt også lytter øre for å høre forventninger og idéer fra svineprodusentene.

- Formålet til Nortura er å jobbe for å skape størst mulig verdier av eiernes råvarer i hele verdikjede.

- Ut fra deg jeg noterer, ser det ut til at vi med noen relativt enkle justeringer av noen oppgaver knyttet til slakteri og medlemstjeneste vil kunne hente ut noen gevinster til det beste for våre eiere, sier Kolberg. Jeg tar også med meg gode forsalg fra Norturas medarbeidere i Steinkjer til ledergruppen min, sa konsernsjefen. - Slike møter med Norturas eiere og ansatte er viktige i resultatforbedringer, og vi ønsker også å bidra til å fremme et aktivt produsentmiljø blant våre eiere.