Søk:

Verktøylinje

Konsernsjefen imponert over Nortura i nord

(16.07.14) Konsernsjef Arne Kristian Kolberg la nylig en arbeidsdag til Norturas anlegg på Bjerka i Hemnes kommune og la deretter turen videre til to gårder i regionen. Ved Bjerka slakter Nortura sau, gris og storfe og skjærer kjøtt fra disse dyreslagene. Anlegget har oppunder hundre ansatte med Roy Albertsen som fabrikksjef.

Av: Marit Synnøve Hoven, informasjonssjef

– Hvert av Norturas anlegg har sine særpreg, som på ulike vis legger føringer for ledelse og drift.  Det er viktig å lede og se de naturbaserte, tekniske og menneskelige ressursene i en helhet, slik dere gjør her, sa Kolberg. – Nortura Bjerka bør være offensive også i tiden fremover. Jeg blir både stolt og inspirert av det jeg opplever sammen med dere, sa konsernsjefen tilfreds.

Bærekraft, stordrift og nyskaping
På vei til gårdbrukerne hadde konsernsjefen følge av fabrikksjef Albertsen og produksjonsrådgiver Arne Flatmo. Første stopp var Rundmoen gård i Korgen som drives av Christer Skreslett.

Driftsopplegget inkluderer 300 vinterfôra sauer og 1200 slaktegriser. Ungdommer fra Vefsn videregående skole har også opphold på gården i perioder, som en del av sin landbruksfaglige utdanning. I tillegg til betydelig arbeid på gården er han valgt inn i styret for Nordland Sau og Geit.

Bærekraftig produksjon var blant de tema som engasjerer både Skreslett og konsernsjefen. Det å bruke mest mulig lokalt produsert fôr fremstår som meget sentralt.

Bonde Christer Skreslett i Hemnes driver gården Rundmoen med stor drift med sau og gris. Nylig fikk han Norturas konsernsjef Arne Kristian Kolberg på gårdsbesøk.
Bonde Christer Skreslett i Hemnes driver gården Rundmoen med stor drift med sau og gris. Nylig fikk han Norturas konsernsjef Arne Kristian Kolberg på gårdsbesøk. 

Laila og Ståle Granmo i Drevja i Vefsn driver stort med både gris og storfehold. De fôrer opp om lag 400 oksekalver per år i tillegg til leveranse av ca. 1200 slaktegris pluss purker. Det var okseproduksjonen som var i fokus da Kolberg kom til gårds. Laila og Ståle kjøper halvtårs gamle oksekalver av ammekuprodusenter og slaktealderen på dyra er om lag 14 måneder.

– Hos oss er det mange åkrer å fare over før vi har samlet fôret, til sammen har vi selv nå 300-400 mål som tilhører gården og om lag 1200 dekar som vi leier, sier Ståle Granmo, uforskammet opplagt tross utallige timer med fôrhøsting i de lyse nordlandsnettene de siste par ukene.

– Vi har utviklet gården kontinuerlig siden slutten på 1990-tallet, forteller Laila Granmo. Vi hadde i begynnelsen en liten melkekvote med jobber ved siden av begge to. Så bygde vi grisehus og utvidet drifta med kjøttproduksjon på okser. – Det handler om å se muligheter og jobbe for dem hele veien. Nå har vi et driftsopplegg som vi er veldig godt fornøyde med, og vi kunne ikke tenke oss noe annet, sier bonden.

– Det er viktig for oss at konsernsjefen setter seg godt inn i våre lokale produksjonsbetingelser her i nord. Vi mener at det gjør ham og Nortura enda bedre i stand til å jobbe for de beste løsningene for oss i denne regionen.  Det er betryggende for alle oss bøndene som eier konsernet at han både er en jordnær og visjonær leder. – Så er det sjølsagt også litt gjevt at konsernsjefen kommer hit til oss, forteller Laila og Ståle Granmo.

– Jeg er imponert over driftsopplegget på disse gårdene, sier Kolberg. De har stor produksjon med god røkt og viser en fantastisk innovasjonsevne. Det er viktig for meg å ha kontakt med både lokal Nortura-ledelse, de ansatte og bøndene. Denne dialogen er en del av forutsetningene for å treffe viktige og riktige fremtidsrettede beslutninger for vår aktivitet i regionen, forteller Kolberg.

Bonde Laila Granmo, Norturas konsernsjef Arne Kristian Kolberg, bonde Ståle Granmo og Roy Albertsen, fabrikksjef ved Norturas anlegg på Bjerka.
Bonde Laila Granmo, Norturas konsernsjef Arne Kristian Kolberg, bonde Ståle Granmo og Roy Albertsen, fabrikksjef ved Norturas anlegg på Bjerka.