Søk:

Verktøylinje

Lite antibiotika-resistens hos norske griser

(01.07.14) Mattilsynet har kun funnet LA-MRSA hos èn svinebesetning i vårens store kartlegging.

Mattilsynet har denne våren tatt prøver i nesten 1000 svinebesetninger med purker. MRSA er en type bakterie som er motstandsdyktig mot antibiotika og som man derfor ikke ønsker skal spre seg fra gris til menneske. LA-MRSA ble første gang påvist hos gris i Norge i 2011.
 
Resultatene fra vårens kartlegging viser at bakterien kun er funnet i èn besetning i Oppland.
 
– Dette er svært gode nyheter for norsk svinenæring, sier fagdirektør for husdyr Ola Nafstad i Animalia. – Vi har nå en unikt god situasjon i Norge som vi må ta vare på med smitteforebyggende tiltak. 
 
Ved smitte hos gris blir besetningen sanert og dyrene slaktet/avlivet. Det innebærer også prøvetaking av medarbeidere som har vært i kontakt med smittet besetning. Ingen andre land har vært så offensive i å bekjempe MRSA som Norge, noe som vekker stor interesse internasjonalt.
 
MRSA smitter ikke gjennom mat, så det er ikke farlig å spise svinekjøtt. Vanlige hygieneråd gjelder for håndtering av alt kjøtt, da det alltid er en viss risiko for at bakterier kan finnes på overflaten av kjøttet.