Søk:

Verktøylinje

Lørenveien 37 er solgt

(19.11.14) Nortura SA har solgt sitt heleide datterselskap Løren Kontorbygg AS. Selskapet eier Lørenveien 37 inkludert hundre parkeringsplasser i Lørenhagen og i Lørenpynten. Det er inngått en avtale om at Nortura skal leie hele eiendommen i ti år.

Nortura hovedkontor, Lørenveien 37Salget skjer etter en åpen budprosess, og det er Ragde eiendom AS som er fremtidig eier av Nortura sitt hovedkontor på Løren.

– Grunnen til at vi selger Lørenveien er først og fremst for å frigjøre kapital for fremtidige investeringer og satsning i industriutvikling. Det er viktig at vi som selskap er i stand til å investere i den utviklingen som trengs i industrien. Salget av Lørenveien vil sikre oss en slik styrke, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Leieavtalen med ny byggeier vil sørge for at Nortura vil fortsette å ha sitt hovedkontor på Løren i opp til ti år fremover. I disse årene vil det jobbes med å finne et nytt bygg hvor hovedkontoret kan lokaliseres, eventuelt en forlengelse i leiekontrakt i Lørenveien.

Nortura SA vil leie tilbake hele bygget og de som har leieavtaler med Nortura SA vil fortsatt leie av Nortura SA som i dag.