Søk:

Verktøylinje

Medlemskapital og andelsinnskudd – årsoppgave

(28.05.14) Nortura sender i disse dager ut årsoppgave til alle medlemmer som har medlemskapital og andelsinnskudd i Nortura.

Årsoppgaven viser hvor mye den enkelte eier har på sin konto og hvor mye renter hver enkelt nå får utbetalt. Rentene vil bli overført til medlemmenes bankkonti i løpet av uke 23.

Rentene som nå blir utbetalt gjelder for kapital som stod på konto i 2013, og rentesatsen som Årsmøtet vedtok i vår er på 4,93 %. Med dagens rentenivå er dette en svært god rente.

Årsoppgaven viser også hvor mye som ble avsatt på medlemskapitalkontoen nå etter Årsmøtet i 2014. Dette beløpet er beregnet ut fra samhandling medlemmene hadde i 2013, og i gjennomsnitt utgjør avsetningen omlag 1 % av avregningsverdien - inklusive tilleggsytelser. Dette beløpet vil først gå inn i grunnlaget for renteberegning i 2014, med utbetaling i 2015.

80 millioner inn på medlemskapitalkontoene
Årsmøtet vedtok som kjent å avsette 80 millioner kroner av årsresultatet for 2013 til medlemskapital. Prinsippet for fordeling er det samme som tidligere år, der vi først fordeler avsetningen til hvert enkelt dyreslag ut fra verdien på slakt og egg, deretter fordeles beløpet innad i dyreslaget ut fra leveranse av slakt, livdyr, oppal og rugeegg.

 

Les mer under området » Egenkapital