Søk:

Verktøylinje

Medlemstilfredsheten i Nortura øker

(12.06.14) I påsken gjennomførte vi en omfattende medlemsundersøkelse som ga godt over 3000 svar. – Vi takker til alle de som tok seg tid til å svare, undersøkelsen gir oss verdifull informasjon om hva vi skal gjøre for å bedre vårt forhold til den enkelte eier. Analysene er i gang og vi håper de skal hjelpe oss til å få satt i gang gode tiltak, sier driftssjef i Nortura Råvare & Medlem, Frode Vik.

– Takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen. Dere gir oss verdifull informasjon om hva vi skal forbedre oss på, og vi håper å få satt i gang flere gode tiltak, sier Frode Vik.

Undersøkelsen sendes som e-post ut til Norturas medlemmer og utplukk via Produsentregisteret, det er TNS Gallup står for innsamling av svar.

Hovedkonklusjonen i undersøkelsen er at medlemstilfredsheten til Nortura øker. Vi har den desidert høyeste scoren siden undersøkelsene startet i 2006. Scoren er nå på 77, mens den på det laveste var på 66 i 2009/10. Resultatene er noe forskjellige både mellom regioner og dyreslag, dette vil danne grunnlaget for mer målretta tiltak. Størst medlemstilfredshet med Nortura er det blant svineprodusentene i region Vest og småfeprodusentene i region Nord.

Det som er nytt denne gang er at vi har spurt om en del personlige og følelsesmessige forhold.

– Dette området viser seg å ha mye større betydning enn det vi tidligere har hatt informasjon og kunnskap om. Vi kan vel også si at vi hittil har hatt relativt lite fokus på disse områdene, så det er åpenbart et forbedringsområde for oss, sier Vik.

Konserndirektør for Råvare & Medlem, Hans Thorn Wittussen er også glad for resultatet av undersøkelsen denne gang.

– Vi har over lang tid jobbet for å bedre våre relasjoner til eierne våre, og det er godt å se at de responderer på de tiltak vi har gjort. Undersøkelsen gir oss noen svar på hva vi har gjort bra, og hva vi bør forbedre oss på, det skal vi fortsette å jobbe med, sier han.

– Vi vil komme tilbake med flere detaljer om resultatet senere, sier Wittussen.