Søk:

Verktøylinje

Landbruksskoleelever:

Meld dere på Husdyrtreff!

(16.10.14) Et nytt skoleår har for lengst startet og tradisjonen tro, inviterer Nortura, TINE, Geno og Norsvin til Husdyrtreff.

LogoAv: Finn Avdem, fagsjef

Elever på Videregående kurs 2 og 3, studieretning for landbruksfag og naturbruk, elever på ettårig agronomkurs samt voksne agronomstudenter er invitert til å delta på årets konkurranse. De voksne studentene vil bli vurdert i en egen klasse.

Nytt i år er at elevene kan velge oppgaver innen fjørfe i tillegg oppgaver innen storfe, gris og sau.  Elever som melder seg på, vil motta en oppgave fra en konkret gård der en skal tolke utskrifter fra Husdyr-kontrollene og svare på faglige spørsmål omkring dette. Spørsmål om Samvirke hører også med. Med oppgaven følger oppdatert fagmateriell fra Husdyrtreff-organisasjonene. Skolene får også tilbud om forelesninger og/eller webinarer fra våre fagfolk på de ulike dyreslag.  

Fagdag for husdyrlærere
For ytterligere å styrke kontakten med landbruksskolene, inviterer Husdyrtrefforganisasjonene til en fagdag for husdyrlærere på Gardermoen torsdag den 5. februar 2015.

Invitasjon til både Husdyrtreff og fagdag for lærere er sendt ut til skolene.

Elektronisk påmeldingsskjema til Husdyrtreff og fagdag for lærere finnes på www.geno.no.

Vi håper både lærere og elever benytter denne anledningen til å knytte kontakt med våre organisasjoner og fagtilbudet vårt!

Frist for påmelding er fredag 21. november.

Fjorårets Husdyrtreff-vinnarar på sau er Hanne Haugland frå Lønset i Oppdal og Gina Trønnes Lilleeggen frå Alvdal, elevar ved Storsteigen vidaregåande skule i Alvdal i Nord-Østerdal. Her med lærarane i faga, frå venstre: Oddvar Austbø, Hanne, Gina, Terje Vedum og Karl Seim.
Fjorårets Husdyrtreff-vinnarar på sau er Hanne Haugland frå Lønset i Oppdal og Gina Trønnes Lilleeggen frå Alvdal, elevar ved Storsteigen vidaregåande skule i Alvdal i Nord-Østerdal. Her med lærarane i faga, frå venstre: Oddvar Austbø, Hanne, Gina, Terje Vedum og Karl Seim.