Søk:

Verktøylinje

Nortura blir deleier i verdens nest største svinegenetikkselskap

(06.06.14) TOPIGS International og Norsvin International AS fusjoneres til ett felles selskap med navnet Topigs Norsvin. Fusjonen resulterer i verdens nest største leverandør av svinegenetikk med en årlig omsetning på over 1 milliard (NOK).

Norsvin International er eid av Norsvin SA, Nortura SA og Felleskjøpet Agri SA.

​Morselskapene TOPIGS Nederland, Varkens K.I. Nederland og Norsvin SA er ikke en del av fusjonen. Norsvin International AS blir minoritetseier i det nye selskapet, med 33,5 %. Nortura eier 25 % av Norsvin International igjen. Hovedkontoret vil ligge i Vught, Nederland. Selskapet vil ha om lag 500 ansatte over hele verden.

Mye til felles
TOPIGS og Norsvin er begge drevet av fokuset på forskning og utvikling og har raser og linjer som til sammen er en perfekt kombinasjon. I tillegg er markedsposisjonene komplementære; Norsvin bidrar med et solid hjemmemarked i Skandinavia, samt har en fremtredende posisjon i USA og Baltikum, mens TOPIGS er store i resten av verden. Også TOPIGS er et samvirkeselskap eid av svineprodusenter.

Sterkt fokus på forskning og utvikling
Topigs Norsvin har et sterkt fokus på forskning og utvikling i svineavlen, og denne aktiviteten alene vil ha et budsjett på omlag 140 millioner kroner. Selskapene har i flere år hatt et nært samarbeid innen forskning. Styrkingen av samarbeidet gir et enda bedre og mer effektivt avlsarbeid.

Større utbredelse for norsk svinegenetikk
Med en produksjon på mer enn 1,55 millioner livpurker og over 8 millioner solgte sæddoser per år, blir Topigs Norsvin en av de største svinegenetikkleverandørene på verdensmarkedet. Hvert år vil det produseres mer enn 90 millioner slaktegris med Topigs Norsvin genetikk.