Søk:

Verktøylinje

Nortura - din forlengede arm

(10.01.14) Bondens forlengede arm er et gammelt godt uttrykk som etter min mening er mer aktuelt nå enn noen gang. Aldri har kjedenes styrke og konsentrasjon vært sterkere enn i dag. I løpet av et par år har de utviklet et mangfold av kjedeeide merker ikke bare i lavprismarkedet, men i hovedsegmentet og høy kvalitetssegmentet. Når kjedene eier både butikkhyllene og egne merkevarer blir konkurransesituasjonen meget utfordrende. Med samvirke oppnår egg- og kjøttprodusentene mer ved å by ut sine varer i markedet sammen enn å operere hver for seg. Når konkurransen skjerpes gir samvirkets råvarestyrke sikkerhet for avsetning og pris.

Hans Thorn Wittussen, konserndirektør for Nortura råvare og medlemI den liberalistiske tiden vi nå opplever er felles opptreden i markedet etter min mening det sterkeste kortet bonden har på hånden.  Økt oppslutning om samvirket fremmer råvarestyrke, økt effektiv drift og bedre betaling til deg som produsent.  Når Nortura tjener mer penger går det tilbake til deg som kjøtt- og eggprodusent.

Når jeg i overskriften sier at vi skal være din forlenede arm, ikke generelt bondens forlengede arm, mener jeg at vi skal jobbe for dine interesser i markedet i forhold til gjeldende politisk regime. Vi legger også stor vekt på å gi deg god service i hverdagssamvirket. Vi som jobber i Nortura råvare og medlem ønsker å være en serviceinnstilt organisasjon hvor du opplever profesjonalitet og vennlighet i alt fra innmelding, henting av dyr, rådgivning og livdyrformidling.

Når det gjelder å påvirke det politiske miljø, har vel aldri usikkerheten her vært større enn nå?

Dere skal vite at vi jobber for å fremskaffe fakta, kunnskapsbasert ny viten og påvirke til bondens beste. Det derfor er gledelig å se at et flertall på Stortinget nå har sikret importvernet og en positiv målsetning om inntekts- og volumutviklingen i landbruket.

Nye utfordringer står likevel for tur. Markedsordningene er på nytt områder som skal gjennomgås. Med forundring registrerte vi at KLF i fellesmøtet vi hadde med landbruksministeren gikk inn for å oppheve mottaksplikten, flytte markedsreguleringen bort fra bondens kontroll og avvikle markedsordningen for egg. En flytting av markedsordningene til Staten vil sannsynligvis, som en følge av gulboks-rammen, ha svært liten mulighet til å dempe virkningene av et overskudd. Det er vanskelig for meg å se at dette på noen måte skal kunne gagne egg- og kjøttprodusentene. Det kan nemlig synes som om det er industrileddet, og ikke primærprodusenten, som vil ha alt å tjene på en slik ordning. Med dette er vi igjen tilbake til hensikten med samvirke og målsetningen for de andre aktørene.  Høy oppslutning gir styrke. 

Jeg vil også spørre om hvordan vi kan utvikle kjøtt- og eggsamvirket Nortura til å bli et enda bedre redskap for deg? Med underskudd i markedet for storfe og lam ligger det også mange muligheter foran oss. Vi i Nortura lover at vi fortsatt skal jobbe godt som din forlengede arm i alle ledd for at du som bonde skal få best mulig inntjening i din produksjon. Og: vi har også plass til flere bønder på laget!

 

Hans Thorn Wittussen, konserndirektør for Nortura råvare og medlem