Søk:

Verktøylinje

Nortura leder an i norsk matindustri

(27.11.14) – Norturas ansatte viser en solid og målrettet gjennomføringskraft for forretningsmessige forbedringer. Dette handler både om bruk av ny teknologi, kunnskap og måten vi hele tiden organiserer og utfører arbeidet på i hele konsernet. Dette er avgjørende når vi også videre skal lede an i norsk matindustri, sier Arne Kristian Kolberg, konsernsjef i Nortura.

Av: Marit S. Hoven, informasjonssjef

Kolberg la nylig en arbeidsdag til Norturas anlegg på Rudshøgda i Hedmark. Dagen er en av flere gjennom 2014 der Kolberg legger hele arbeidsdager til noen av Norturas anlegg. – Det er viktig for meg som konsernsjef å være tett på den daglige og operative driften, forteller Kolberg.

Avdelingsleder Tjærand Lyngnes (t.v) orienterte konsernsjef Arne Kristian Kolberg om vellykket modernisering av slaktelinja på Rudshøgda.
Avdelingsleder Tjærand Lyngnes (t.v) orienterte konsernsjef Arne Kristian Kolberg om vellykket modernisering av slaktelinja på Rudshøgda.

Målrettet teamarbeid gir resultater
Anlegget på Rudshøgda representerer 500 årsverk. Virksomheten omfatter kjøttforedling med produksjon av stekte kaker, bacon, biffer, stykket kjøtt og ulike typer grillprodukter. Her foregår slakting av småfe og slakting og skjæring av gris og storfe.

– På Rudshøgda er det en god kombinasjon av veldig god gjennomføringsfokus sammen med en ydmykhet på at det fortsatt finnes forbedringsområder. Det er også godt å se at det er et sterkt fokus på sikkerhet inne på anlegget, forteller han.

Robotisering
– Robotiseringen av slaktelinja for gris er spennende. Vi moderniserer prosessene på en måte som er et resultat av dyp innsikt, utholdenhet og langsiktig tenkning. Forslag på bedre råvareutnyttelse som involverer alle skjæreanleggene er gledelig og fremtidsrettet, slår Kolberg fast.

– Vi har stort trykk på skjæring og produksjon samtidig som vi jobber godt med forbedring. Jeg er tilfreds med at vi klarer å gjøre alle tiltak til noe konkret som faktisk skjer på produksjonslinja. En viktig del av en slik dag er også å dele arbeidsmåten som ligger til grunn for innovasjonsarbeidet. Jeg tenker da på hvordan vi kommuniserer med forbedringsgruppene og hvordan linja får tilbakemelding, forteller fabrikksjef Fred Bakkejord.