Søk:

Verktøylinje

Nortura-pris for beste NRF-kjøttokse

(24.03.14) Jorunn og Per Ingolf Økland fra Lundegrend i Hordaland mottok sist uke Norturas pris for beste NRF-kjøttokse 2013. Oksen er 10876 Økland og overrekkelsen fant sted under Genos årsmøtemiddag på Store Ree i Stange.


Per Ingolf og Jorunn Økland sammen med styremedlem i Nortura Jofrid Torland Mjåtveit (t.h.) som delte ut prisen.

10876 Økland har 29 i samla avlsverdi etter avkomsgranskingen i februar. Han gir sønner som produserer mye kjøtt og døtre som produserer mye melk. Far til oksen er 5633 Hauske og morfar er 5646 Heigre.

Med 109 i indeks for denne egenskapen er oksen den beste på kjøtt i sin årgang (okser født 2007). I tillegg til prisen for beste NRF-kjøttokse får ekteparet Økland også Genos avlsstatuett 2013 for oksen 10876 Økland.

Kriterier for tildeling av Norturas pris for beste NRF-kjøttokse
Norturas pris for beste NRF-kjøttokse blir tildelt oppdretter av den norskfødte NRF-oksen i årgangen som har høyest oppnådde kjøttindeks (minimum 108). Med en årgang menes okser født i samme kalenderår.

Oksen må enten være brukt som eliteokse eller spesialokse for kjøtt. Vedtak om tildeling av pris for beste kjøttokse blir gjort når alle okser i årgangen har vært med i indeksutregningene og fått godkjente indekser for alle egenskaper to ganger.