Søk:

Verktøylinje

Til Fôrbransjen i Norge

Norturas forventninger til fôrbransjen om alternativer til palmefett i fôr

(26.03.14) Nortura har den senere tiden notert stor oppmerksomhet omkring bruk av palmefett i kraftfôr til husdyr.

Av: Hans Thorn Wittussen, konserndirektør råvare og medlem i Nortura

Vi har over tid hatt fokus på å unngå bruk av palmeolje i våre produkter og dette har ledet til at vi ikke benytter palmefett verken i Gilde- eller Prior-produkter. Det vi ikke har vært like oppmerksomme på er anvendelsen av palmefett eller avledede produkter av palmeolje i kraftfôr. Det vil vi nå gjøre noe med.

Nortura mener det er riktig å avstå fra bruk av palmeolje på alle nivå i norsk matvareproduksjon. Nortura vil med dette henstille bransjen om å styrke arbeidet med å finne alternativer til palmefett i fôr.

Vi ønsker å gjøre kjent vår forventning om at fôrbransjen i løpet av 2015 finner en løsning for hvordan de kan levere kraftfôr uten palmefett til fjørfe og svin. Det er i denne sammenhengen en viktig presisering fra vår side at vi forutsetter at den eller de råvarene som erstatter palmefettet har bedre status med hensyn til bærekraft enn det palmefett representerer.

Vi har forståelse for at fôrbransjen behøver rimelig tid til å finne alternativer som ikke svekker dyrehelsen eller produktkvaliteten. Spesielt er det viktig for oss at fôret fortsatt sikrer en god spekkvalitet hos gris.

Vi er kjent med at det kan ta noe mer tid for å erstatte palmefett i fôr til høytytende drøvtyggere enn i fôr til enmaga dyr. Vi mener det er viktig å finne alternative fettkilder også her samtidig som vi vil utrykke en forståelse for at dette er en noe mer krevende affære som vil ta noe mer tid enn det som er tilfelle for fjørfefôr og svinefôr. Likefremt har vi også forventninger til at drøvtyggerfôr vil være fremstilt på mer bærekraftige fettkilder i løpet av få år.