Søk:

Verktøylinje

Norturas storferådgiver tok grep for Vestlandsk raudkolle

(21.08.14) En besetning med vestlandsk raudkolle fikk nye eiere ved hjelp av en våken og snarrådig rådgiver ved Nortura Forus. Dette er blitt en sak som har fått mye positiv oppmerksomhet og er delt flittig på ulike facebooksider.

Karin FuglestadAv: Svein Bjarne Sommernes, redaktør

Bonden som overtok gården med besetningen av Vestlandsk raudkolle tok kontakt med storferådgiver Karin Fuglestad (bildet) ved Nortura på Forus for å få råd om hva de skulle gjøre, dyra var også utplukka og skulle være med i et forsøk.

– Jeg kontaktet da Genressurssenteret som undersøkte hvilke andre som hadde produksjon av denne rasen for å kunne omsette de som livdyr. Genressurssenteret fikk, sannsynligvis gjennom en facebook-gruppe, god respons på henvendelsen videre, forteller Karin Fuglestad.

– Vi har nå fått navn på 5-6 produsenter, og vil få solgt alle de rundt 20 dyra som livdyr, sier Fuglestad.

Situasjonen for Vestlandsk raudkolle i dag er alvorlig, og med 128 avlskyr er dette den mest trua nasjonale storferasen. Dette viser at Norturas livdyrformidling er en viktig oppgave, og at sosiale medier kan være nyttig for å få spredt budskap raskt og målrettet.