Søk:

Verktøylinje

Ny fagsjef svin i Nortura

(02.10.14) Odd Magne Karlsen fra Sandnessjøen i Nordland, er ansatt som fagsjef svin i Nortura, og vil begynne i jobben 1. januar 2015. Karlsen kommer fra stilling i KLF, og er utdannet veterinær.

Odd Magne Karlsen er ansatt som fagsjef svin i Nortura fra 1. januar 2015Han vil jobbe nasjonalt med blant annet å videreutvikle Norturas faglige virksomhet på gris, men også ha faglig driftsrådgivning overfor Norturas svineprodusenter.

– Gjennom de tjenester og den service Nortura yter skal vi sørge for å styrke Norturas konkurransekraft i tilførselsmarkedet, og bidra til å gjøre Nortura til svinebondens førstevalg.

Vi ønsker med det Odd Magne velkommen med på Norturalaget, sier fagansvarlig på gris, Torgeir Erfjord.