Søk:

Verktøylinje

Nytt prosjekt skal øke produksjonen av sau- og storfekjøtt i Møre og Romsdal

(24.03.14, endret 04.05.17) Mathilde Solli Eide (28) startet i februar som prosjektleder for det treårige prosjektet "Økt sau- og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal". Hun er utdannet veterinær og bor på Eide på Nordmøre. Formålet med prosjektet er å rekruttere nye sau- og ammekuprodusenter, samt å utnytte potensialet i allerede eksisterende produksjon. I tillegg er det behov for framfôringsenheter for okser i fylket.

Mathilde Solli Eide, er ansatt som prosjektleder for det treårige prosjektet "Økt sau- og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal"
 

Målgruppen er de som er i en omstillingsfase, enten de tenker på å starte opp med dyr, ønsker å ha en produksjon i tillegg eller øke allerede eksisterende produksjonen.

Det vil bli arrangert fagmøter og fjøskvelder med ulike tema i samarbeid med organisasjonene i prosjektet. Det blir også tilbud om rådgivning enkeltvis og i grupper.

Det er Nortura SA, Møre og Romsdal Bondelag, TINE SA, TYR Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Sau og Geit, Landbruk Nordvest, Bioforsk Økologisk, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal og Felleskjøpet Agri som har gått sammen om prosjektet.

Bakgrunnen for prosjektet er nedgangen i sau- og storfekjøttproduksjonen både i fylket og landet. Antall melkekyr er redusert som følger av at kyrne melker bedre, og det gir færre kalver til kjøttproduksjon. Selv om antall ammekyr har økt, oppveier ikke det for reduksjonen.

Siden starten på 2000-tallet har det vært en underdekning i markedet på norskprodusert sau- og storfekjøtt. I 2014 er det behov for å importere nesten 15 000 tonn storfekjøtt (50 000 storfe) og 3300 tonn sauekjøtt (175 000 lam).


Prosjektet er nå avsluttet da Mathilde gikk ut i fødselspermisjon i mai 2017.