Søk:

Verktøylinje

Oppslutningen om Nortura øker i Nord

(01.05.14) Jack Lindgaard er en av flere av Norturas medlemmer i Lofoten og Vesterålen som de siste ukene har hatt besøk av fagrådgivere og regionsjef Svein-Inge Jakobsen. Lindgaard driver melkeproduksjon, sauehold og oppfôring av okser på familiebruket i Vestvågøy.

Gårdbruker Jack Lindgaard (t.h.) og regionsjef Svein-Inge Jakobsen
Gårdbruker Jack Lindgaard (t.h.) i Vestvågøy ser gode resultater som følge av fagrådgivingen. Regionsjef Svein-Inge Jakobsen legger vekt på at medlemmene skal oppleve at Nortura er tilgjengelig og nyttig og bruker mye av tiden til produsentbesøk.

 

– Vi som er medlemmer merker positive ringvirkninger av at oppslutningen om Nortura øker her i området, forteller Lindgaard. For eksempel ser vi at vi får enda bedre transportløsninger for slaktedyr og det er mer aktivitet for oss produsentene.  For meg er det også viktig å få hjelp til å gjøre forbedringer i drifta. Når Jakobsen var på gården nylig var kalvestell ett av temaene som fikk oppmerksomhet. Det gjelder å ha høvelig fôring og god oppstalling, for bedre tilvekst på kalvene gir høyere slaktevekter og større mulighet for bedre klassifisering og pris, sier Lindgaard.

– Bøndene har ofte mange spørsmål som de ønsker svar på når vi tar turen i lag i fjøset. Det kan dreie seg om fôring, helse, innendørsmekanisering og mye annet. Det er jo artig å få tilbakemelding fra medlemmene om at de ser resultatforbedringer som følge av anbefalingene vi gir, forteller Jakobsen.

Norturas regionsjef i nord har medlemmer i et svært distrikt, som strekker seg fra Trøndelagsgrensa og til Pasvikdalen, en distanse på om lag 180 mil.

– Selvsagt ønsker vi matproduksjon i hele landet og vi legger stor vekt på at Nortura skal oppleves som nyttig og tilgjengelig for medlemmene. Selv om det kan være langt mellom gårdene, legger vi opp til å kunne besøke 3-4 bruk per dag. Det er veldig viktig for oss å være på gårdene og se og høre hva hvert av medlemmene er opptatt av og gi råd ut fra dette, sier Jakobsen.

De siste ukene er det våre Nortura-bønder i Vågan, Vestvågøy, Steigen, Bø, Harstad, Svolvær og Evenes som har fått besøk av Jakobsens medlemstjeneste.

– I tillegg til fagrådgiving på gården vil jeg også berømme de ansatte ved Norturas Medlemssenter for måten de finner svar til oss på ulike typer spørsmål. Jeg får gode og raske svar på henvendelsene mine, forteller Lindgaard fornøyd.