Søk:

Verktøylinje

Over 220 millioner i kvantumstillegg til eierne

(21.01.14) Det betales nå ut vel 101 millioner kroner i kvantumstillegg til Norturas eiere, totalt er det da utbetalt nær 224 millioner kroner i kvantumstillegg for 2013.

Mynter - illustrasjonsbildeDette er vel 25 millioner mer enn det som ble utbetalt for 2012. Kvantumstillegget betales enten per kilo levert, eller per dyr når du leverer over et minstekvantum.

Kvantumstillegget for gris, storfe og fjørfe blir utbetalt etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger gjennom året og et årsoppgjør nå på nyåret. For egg utbetales a konto på hvert oppgjør, med årsoppgjør på nyåret.

Kvantumstillegget for sau/lam utbetales en gang per år, som er nå på nyåret. Kvantum ull er lagt til kvantum kjøtt på avregningen, det er altså summen av vekt på slakt og ull som blir avregnet.

Ved a konto utbetales tillegget for antall dyr levert så langt i inneværende år. Satsene er da basert på årsleveransene forrigegående år, for fjørfe og egg er satsene basert på et prognosert årskvantum. På årsoppgjøret legges leveransen det aktuelle året til grunn og tidligere utbetalt a konto trekkes fra.

Detaljer om kvantumstillegget ligger i våre leveringsvilkår.

 

Kontakt ditt nærmeste medlemssenter eller medlem@nortura.no dersom du har spørsmål angående utbetalingen.