Søk:

Verktøylinje

Husdyrtreff 2014:

Øya Vgs best på gris i år

(03.06.14) Ole Gunnar D. Skjetnemark og Johannes Stråbø ved Øya vgs, Kvål i Melhus kommune i Sør-Trøndelag, er årets Husdyrtreffvinner på gris.

Husdyrtreff er et samarbeidsprosjekt mellom Nortura, GENO, TINE og Norsvin der elevene ved alle landbruksskolene i Norge får tilbud om å få tilsendt oppgaver om storfe, gris eller sau, sammen med informasjon og fagstoff av ymse slag. Landbruksskolene får også tilbud om foredrag fra rådgivere i Husdyrtreff-organisasjonene. Dette er derfor en flott arena for å spre informasjon om samvirke og tilbudene vi har til kommende bønder. I årets Husdyrtreff-konkurranse deltok 171 elever fra 12 landbruksskoler.

I år var det Ole Gunnar D. Skjetnemark og Johannes Ståbø som leverte den beste oppgaven på gris.

Oppgaven besto av tre oppgaver. En driftsoppgave, der nøkkeltall fra besetningen ble presentert og elevene skulle finne forbedringsområder og komme med forslag på hva som bør forbedres og hvordan. En regneoppgave på fôrforbruk på slaktegris og en samvirkeoppgave. De leverte en solid besvarelse der de har trukket fram de dårligste sidene ved drifta på oppgavebruket, og kommet med gode forslag til hva som det bør sette fokus på i besetningen.

Gruppa har foreslått, begrunnet og vurdert mange tiltak som kan settes i verk i besetningen for å forbedre resultatene. De viser også at de har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den. Samt utfordringen i at samme aktør er mottager og markedsregulator, forteller Husdyrtreffansvarlig i Norsvin Dyre Johan Haug.

Ole Gunnar D. Skjetnemark (til venstre) og Johannes Stråbø (til høyre), med lærer Jørgen Rønning (bak).
Ole Gunnar D. Skjetnemark (til venstre) og Johannes Stråbø (til høyre), med lærer Jørgen Rønning (bak).

 

Kontakt:
Jørgen Rønning
tlf. 92092041/93216146
e-post: jorgen@oya.vgs.no