Søk:

Verktøylinje

Prima Gruppen selger slakterivirksomheten til Nortura

(04.04.14) Prima Gruppen ønsker å konsentrere seg om den delen av verdikjeden som omfatter produktutvikling og salg, og har inngått avtale med Nortura om å selge slakterivirksomheten. Prima Gruppen inngår også et partnerskap med Nortura for kjøttskjæring. Salg og produktutvikling skal fortsatt eies 100 prosent av Prima Gruppen, og konkurransen i sluttmarkedet mellom Nortura og Prima blir som før.

Avtalen som offentliggjøres i dag innebærer at Nortura kjøper Prima sitt nye og moderne anlegg i Kviamarka i Hå Kommune i Rogaland. Formålet er å gjøre dette til Norturas hovedanlegg i regionen. Oppkjøpet vil inngå i den pågående prosessen med å utrede industristrukturen på Sør-Vestlandet som omfatter Forus, Egersund, Sandeid. Utredningen må blant annet se på framdrift for flytting av Nortura Forus, samt hvordan Sandeid og Egersund eventuelt skal plasseres i det nye bildet.

I og med at Prima selger sin slakterivirksomhet vil Nortura overta slaktingen for Prima så snart avtalen trer i kraft. Prima sin skjæreavdeling er også lokalisert ved samme anlegg. Den virksomheten legges inn i et nytt og felles selskap, der Prima har 51% av aksjene og Nortura har 49%.

- Både slakting og skjæring er industrielle prosesser hvor det er åpenbare skalafordeler ved å håndtere store volum. Denne løsningen betyr lavere enhetskostnader i første del av verdikjeden og gir våre eiere en mer robust og konkurransekraftig industristruktur, sier styreleder i Nortura, Sveinung Svebestad.

Gjennom arbeidet med Helhetlig Industristruktur Rødt Kjøtt (HIRK) har Nortura vurdert flere modeller for en mer framtidsrettet og lønnsom struktur i denne regionen. Rapporten ble lagt fram for styret i mars og konklusjonene er klare. Det er nødvendig å gjøre noe med strukturen i landets mest dyretette område, men investeringsbehovet er for høyt til at det er realistisk for Nortura å klare å gjennomføre et slikt løft alene de nærmeste årene.

- Derfor var det for oss en svært interessant mulighet som dukket opp da Prima Gruppen tok kontakt i vinter for å lufte tanken om salg av sitt slakterianlegg i Kviamarka. En av de mest aktuelle alternativene vi arbeidet med i HIRK-prosjektet på det tidspunktet var bygging av en helt ny fabrikk på nabotomta. Det sier seg selv at to slakteri vegg i vegg ville vært dårlig samfunnsøkonomi. Med denne løsningen på plass kan vi nå realisere en ny og mer effektiv fabrikk for Sør-Vestlandet, både til en lavere pris og langt tidligere enn om vi skulle startet prosessen helt fra null, sier Svebestad.

Avtalen gir Nortura fleksibilitet både i forhold til igangsettingen og mulighet for full utbygging eller etappevis utbygging alt etter hva som gir størst lønnsomhet. Den vurderingen starter umiddelbart, men det første som skjer er at slaktingen ved Kviamarka flyttes til Nortura sine eksisterende anlegg i regionen.

- Det at vi får tilgang til økt slaktemengde allerede ved avtalegjennomføring gjør at vi får en positiv EBITDA-effekt fra første dag. Med andre ord bidrar avtalen både til å gi oss økt inntjening og dermed større løftekraft til å gjennomføre de nødvendige investeringene, understreker Sveinung Svebestad.

Avtalen forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet

Fakta om samarbeidet

  • Prima Gruppen selger til Nortura slakterivirksomheten og det tilknyttete industrianlegget i Kviamarka i Hå kommune i Rogaland.  Slakteriselskapet Prima slakt A/S blir en heleid datter av Nortura SA.
  • Nortura og Prima inngår et partnerskap for skjæringsdelen av verdikjeden. Sistnevnte legges i et nyetablert selskap der Prima Gruppen vil eie 51 % av aksjene og Nortura 49 %. 
  • Prima vil konkurrere som før i sluttmarkedet og vil heretter kjøpe slakt fra Nortura til sin virksomhet.
  • Alle aktiviteter innen salg og produktutvikling vil fortsatt eies 100 % av Prima Gruppen, og det vil på samme måte som tidligere være full konkurranse på dette området. Dette er i praksis på samme måte som på Nortura Malvik, der vi leieslakter for Spis Grilstad (de har fortsatt egne produsenter), men hvor vi konkurrerer i sluttleddet som før.  
  • De om lag 470 produsentene som leverer til Prima Gruppen tilbys medlemskap i Nortura med standard vilkår, men de som ønsker det skal fortsatt ha mulighet for fortsatt å levere til Prima slakt A/S. Eventuell pris ut over Norturas leverandørbetingelser betales av Prima Gruppen.
  • Primaleverandører med konseptavtaler med Prima (Jæren Angus og Prima Smak), får tilbud om å fortsette med det til betingelser bestemt av Prima Salg. Merpris ut over Norturas betingelsessett betales av Prima Gruppens salgsselskap. Dette blir på samme måte som når enkeltprodusenter i Nortura har avtaler på f.eks produksjon av Kvalitetskalv, Smålenene kylling osv. Forskjellen her er at leveransen går til Prima og at det også er Prima som betaler merprisen.