Søk:

Verktøylinje

Styret foreslår å avsette 80 mill. kr til eiernes medlemskapitalkonti

(20.02.14) Siden ordningen ble etablert i 2010 er det satt inn 369 mill. kroner på eiernes konti.

Norturas Styre foreslår å sette av 80 millioner kroner på individuelle medlemskapitalkonti. Dette skjer med bakgrunn i eiernes omsetning med Nortura SA i 2013.

Styret vurderer det slik at årets resultat gir grunnlag for maksimal rente etter Samvirkeloven på andelskapital/individuell medlemskapital, renten på andelsinnskudd og medlemskapitalkonti settes til 4,93 %. Dette utgjør 25,3 millioner som utbetales til eierne etter vedtak i årsmøtet.

Resten av årsresultatet foreslås tillagt kontoen fri egenkapital.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet i Nortura SA

Årsresultat i Nortura SA 153 651 205 kr
Overføres fra fond for vurderingsforskjeller - 14 824 796 kr
Avsatt til rente på andelsinnskudd og medlemskapitalkonti 25 341 000 kr
Overføres til individuelle medlemskapitalkonti  80 000 000 kr
Overføres til fri egenkapital   63 135 001 kr

                 

Vedtak på denne disponeringen skjer på årsmøtet på Lillestrøm 9. - 10. april.

Status medlemskapitalkonto