Søk:

Verktøylinje

Tilførselsstatistikk Nortura 2013

(11.02.14) Tilførselsstatistikken for 2013 viser antall egg, slaktedyr og innveid mengde til Nortura fra de ulike kommunene i hvert fylke.

 Fylke Statistikk
 Østfold » Kommunevis tilførselsstatistikk 2013 Østfold, pdf
 Akershus » Kommunevis tilførselsstatistikk 2013 Akershus, pdf
 Hedmark » Kommunevis tilførselsstatistikk 2013 Hedmark, pdf
 Oppland » Kommunevis tilførselsstatistikk 2013 Oppland, pdf
 Buskerud » Kommunevis tilførselsstatistikk 2013 Buskerud, pdf
 Vestfold » Kommunevis tilførselsstatistikk 2013 Vestfold, pdf
 Telemark » Kommunevis tilførselsstatistikk 2013 Telemark, pdf
 Aust-Agder » Kommunevis tilførselsstatistikk 2013 Aust-Agder, pdf
 Vest-Agder » Kommunevis tilførselsstatistikk 2013 Vest-Agder, pdf
 Rogaland » Kommunevis tilførselsstatistikk 2013 Rogaland, pdf
 Hordaland » Kommunevis tilførselsstatistikk 2013 Hordaland, pdf
 Sogn og Fjordane » Kommunevis tilførselsstatistikk 2013 Sogn og Fjordane, pdf
 Møre og Romsdal » Kommunevis tilførselsstatistikk 2013 Møre og Romsdal, pdf
 Sør-Trøndelag » Kommunevis tilførselsstatistikk 2013 Sør-Trøndelag, pdf
 Nord-Trøndelag » Kommunevis tilførselsstatistikk 2013 Nord-Trøndelag, pdf
 Nordland » Kommunevis tilførselsstatistikk 2013 Nordland, pdf
 Troms » Kommunevis tilførselsstatistikk 2013 Troms, pdf
 Finnmark » Kommunevis tilførselsstatistikk 2013 Finnmark, pdf
 Sum alle fylker » Fylkesstatistikk 2013, pdf


Statistikkene er i pdf.format på en side med størrelse på 23-29 kb

For Oslo, se fylkesstatistikk.


Totale tilførsler hentet fra årsmeldingen 2013

Tilførsel tonn 2013 2012
Gris 82 513 85 799
Storfe/kalv 59 156 54 556
Småfe 15 723 15 188
Egg 39 603 40 094
Kylling 66 946 59 482
Kalkun 6 516 6 970