Søk:

Verktøylinje

Husdyrtreff 2014:

Tombelever best på storfe

(03.06.14) På storfe har det vært en positiv utvikling de siste årene med mange gode besvarelser det er lagt mye arbeid i. Dette gjaldt også dette året sier de Husdyrtreffansvarlige på storfe, Mette Ulvestad fra TINE og Eva Husaas fra GENO. De aller flinkeste var Anne Hjørnegård Bjerke frå Ås, Laila Hofton fra Hvittingfoss i Kongsberg og Petter Fredriksen fra Gausdal.

Like bak fulgte en gruppe fra Tana vgs, men besvarelsen fra de tre på Tomb trakk det lengste strået både fordi de hadde med flere moment i sine svar.

Ved å fokusere både brett og dypt viser vinnerne at mjølk -og storfekjøttproduksjon krever god og brei kompetanse for å levere godt resultat.

Anne, Laila og Petter går nå 3. året på Tomb og har utmerka seg i alle årene med stor interesse for husdyr. Petter har hatt ansvaret for robotfjøset på Tomb i flere helger og har også vært utplassert på GENO sin testingsstasjon i Øyer. Laila har også vist interesse for sau og saueklypping og sikret seg saueklippersertifikat i høst. Anne er også ei driftig jente som i fritiden jobber på Moer gård med 2400 høner i hønsehuset. 500-1000 av disse er antistoffhøner som produserer for Norwegian Antibodies AS.

I tillegg til å være svært faglig interesserte, er dette veldig hyggelige elever forteller Husdyrlektor ved Tomb vgs Per Håvard Moe Nævland. Derfor var det ekstra fint at disse elevene vant Storfe-Husdyrtreff i år.

Husdyrtreff er et samarbeidsprosjekt mellom Nortura, GENO, TINE og Norsvin der elevene ved alle landbruksskolene i Norge får tilbud om å få tilsendt oppgaver om storfe, gris eller sau, sammen med informasjon og fagstoff av ymse slag. Landbruksskolene får også tilbud om foredrag fra rådgivere i Husdyrtreff-organisasjonene. Dette er derfor en flott arena for å spre informasjon om samvirke og tilbudene vi har til kommende bønder. I årets Husdyrtreff-konkurranse deltok 171 elever fra 12 landbruksskoler. 

Frå venstre: Anne Hjørnegård Bjerke fra Ås, Laila Hofton frå Hvittingfoss i Kongsberg og Petter Fredriksen fra Gausdal (fremst v/kua). Bak Petter står fjøsmester Asbjørn Røyneberg, fjøsrøkter Svein Olstad og husdyrlektor Per Håvar Moe Nevland.
Frå venstre: Anne Hjørnegård Bjerke fra Ås, Laila Hofton frå Hvittingfoss i Kongsberg og Petter Fredriksen fra Gausdal (fremst v/kua). Bak Petter står fjøsmester Asbjørn Røyneberg, fjøsrøkter Svein Olstad og husdyrlektor Per Håvar Moe Nevland.
 

 

Kontakt:
Per Håvard Moe Nævland
per@tomb.no
tlf: 69283000/95942860