Årets vinnere på Husdyrtreff Fjørfe

(11.06.18) Innen fjørfe ble Astrid Amalie Hetland og Ola Heldal årets landsvinnere. De er tredjeårselever ved KVS-Lyngdal, deres besvarelse ble også kåret til skolens beste.

Astrid Amalie Hetland og Ola Heldal
Astrid Amalie Hetland og Ola Heldal

Astrid Amalie kommer fra husdyrbruk på Sviland i Rogaland, og skal med tiden ta over heimgården. Ola kommer fra bær- og grønnsakgård i Reddal, Grimstad. Der har han avløsererfaring fra både kylling- og eggproduksjon.

Gruppa har besvart en oppgave med temaer fra både egg- og kyllingproduksjonen.

Innen eggproduksjonen ble de utfordret til å komme med forslag til hvordan man best skal unngå at høner i frittgående systemer skal legge egg utenfor redet. Videre ble de utfordret til å komme med gode fagråd for å oppnå god luftkvalitet i hønsehus, med sikte på både god dyrevelferd for hønene og godt arbeidsmiljø for røkteren.

Oppgaven inneholdt også en vurdering av resultater fra en eksisterende eggprodusent, og temaet her var relatert til skallkvalitet.

En av oppgavene tok opp temaet narasin i kyllingproduksjonen, noe som har vært et høyaktuelt tema de siste årene.

Dyrevelferd i kyllingproduksjonen var også et tema. Hvordan kan man i praktisk produksjon aktivisere kyllingene? Egenrevisjonsskjemaet fra KSL var også innbakt i oppgaven. Og avslutningsvis ble gruppa utfordret på noen samvirkebaserte problemstillinger.

Gruppa har som ledd i sitt arbeid med oppgaven også intervjuet en eggprodusent.

Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff har blitt arrangert i mange år, det starta som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82 og har vært arrangert i alle år siden.

I år var det også stor interesse for Husdyrtreff. 212 elever fra 13 landbruksskoler var med i årets konkurranse. 45 oppgaver var sendt inn til evaluering. Elever fra Tomb Videregående skole og landbruksstudier pleier å gjøre det godt på Husdyrtreff og 2018 er definitivt ikke noe unntak. Elever fra Tomb gjorde det best på både storfekjøtt og sau, mens KVS Lyngdal ble best i landet på fjørfe, Mo og Øyrane VGS ble best på melkeproduksjon og Mære Landbruksskole ble best på gris.

Pressekontakter Husdyrtreff Fjørfe