Årets vinnere på Husdyrtreff Sau

(11.06.18) Årets vinnere på sau ble Eivind Berg, Olav Andreas Arntsen og Signe Elisabeth Grepperud på Tomb videregående skole og landbruksstudier. De fikk i oppgave å gå igjennom produksjonsresultatene til en driftig sauebonde fra Vestlandet som ønsket å bli en enda dyktigere.

Årets vinnere på Husdyrtreff Sau
Foran fra venstre: Fjøsmester Asbjørn Røyneberg og elev Olav Andreas Arntsen fra Ballangen. Bak fra venstre: Instruktør Svein Olstad, elevene Signe Elisabeth Grepperud fra Spydeberg og Eivind Berg fra Kjeller. Til høyre deres lærer i husdyrfag fordypning Tore Framstad.

Her har elevene funnet gode sammenhenger mellom drifta og resultatene bonden oppnår. Bonden hadde også en del forbedringsområder å ta tak i. Disse hadde elevene funnet og samtidig kommet med gode råd om kva bonden skal gjøre for å bli bedre.

Elevene skulle kommentere Vestlandsauebonden sine uttalelser om at Nortura var en viktig forutsetning for at han i sin tid satset både oppspart og lånt kapital for å bli bonde. Her viste elevene god kunnskap om rollen Nortura har som markedsregulator med mottaksplikt uansett hvor en bor i landet. Nortura`s oppstartpakke og rådgivning til nye, unge bønder var også nevnt, samt kontakten med avlsorganisasjonene.

Årets vinnerlag på sau fra Tomb er 2. års elever, men demonstrerte likevel stor kunnskap om både sau og samvirke. Dette er imponerende og vi gratulerer!

Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff har blitt arrangert i mange år, det starta som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82 og har vært arrangert i alle år siden.

I år var det også stor interesse for Husdyrtreff. 212 elever fra 13 landbruksskoler var med i årets konkurranse. 45 oppgaver var sendt inn til evaluering. Elever fra Tomb Videregående skole og landbruksstudier pleier å gjøre det godt på Husdyrtreff og 2018 er definitivt ikke noe unntak. Elever fra Tomb gjorde det best på både storfekjøtt og sau, mens KVS Lyngdal ble best i landet på fjørfe, Mo og Øyrane VGS ble best på melkeproduksjon og Mære Landbruksskole ble best på gris.

Pressekontakter Husdyrtreff Sau