Årets vinnere på Husdyrtreff Storfe – melkeproduksjon

(11.06.18) Det ble levert inn svært mange godt gjennomarbeida besvarelser i årets konkurranse, og juryen hadde litt utfordringer med å peke ut landsvinneren for beste oppgave på melkeproduksjon.

Årets vinnere på Husdyrtreff Storfe – melkeproduksjon
Fra venstre: Lærer Ole-Johan Norddal, Steffen Fjellestad, Akse og Sondre Haugen

Til slutt valgte vi ut besvarelsen til Andreas Akse, Sondre Haugen og Steffen Fjellstad fra Mo og Øyrane videregående skole i Førde som årets vinner. Disse ble tett etterfulgt av Hvam videregående skole.

Det var deres grundigere tolking og analyse av kukontrollens årsutskrift som var utslagsgivende for avgjørelsen. Oppgaven framstår ellers som en god, ryddig oppgave som elevene har lagt ned mye arbeid i.

Elevene som valgte temaet «storfe – melkeproduksjon» måtte i årets oppgave:

  • Redegjøre for kontrollprogrammet for BRSV og BCoV, samt hvordan en gårdbruker bør forholde seg til dette.
  • Diskutere siste nytt innen avlsarbeid med blant annet GS-testing av hunndyr og bruk av kjønnsseparert sæd.
  • Beskrive Tines rolle som markedsregulator på melk og reflekter over hvordan landbruket i Norge hadde sett ut uten samvirkeorganisasjonene.
  • Analysere et årsresultat fra Kukontrollen. Vår tradisjonelle oppgave gjennom mange år, men et av bondens viktigste styringsdokument, og som derfor ikke kan utelates.

Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff har blitt arrangert i mange år, det starta som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82 og har vært arrangert i alle år siden.

I år var det også stor interesse for Husdyrtreff. 212 elever fra 13 landbruksskoler var med i årets konkurranse. 45 oppgaver var sendt inn til evaluering. Elever fra Tomb Videregående skole og landbruksstudier pleier å gjøre det godt på Husdyrtreff og 2018 er definitivt ikke noe unntak. Elever fra Tomb gjorde det best på både storfekjøtt og sau, mens KVS Lyngdal ble best i landet på fjørfe, Mo og Øyrane VGS ble best på melkeproduksjon og Mære Landbruksskole ble best på gris.

Pressekontakter Husdyrtreff Storfe – melkeproduksjon